:

Hvor klager man over tandlægebehandling?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor klager man over tandlægebehandling?
 2. Er der garanti på tandbehandling?
 3. Kan man tage til en anden tandlæge end sin egen?
 4. Er tandlæger gratis?
 5. Hvordan klager man til Patientklagenævnet?
 6. Hvad koster det at få lavet et overslag hos tandlægen?
 7. Er der garanti på plastfyldninger?
 8. Hvordan skifter tandlæge?
 9. Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?
 10. Hvad er en serviceklage?
 11. Hvad er et Behandlingsoverslag?

Hvor klager man over tandlægebehandling?

Hvis du er utilfreds med den sundhedsfaglige behandling, som du har modtaget hos en privatpraktiserende tandlæge, kan du sende en klage til Styrelsen for Patientklager. Tandlægeforeningen tager ikke imod klager over privatpraktiserende tandlæger.

Er der garanti på tandbehandling?

Fælles for alle garantier er, at tandlægens anbefalinger vedr. vedligehold og eftersyn skal overholdes. Garantien omfatter ikke sygdom i omkringliggende væv, som eksempelvis paradentose på en tand med krone, eller udefrakommende faktorer som eksempelvis ulykker, sygdom, medicin eller manglende renhold.

Kan man tage til en anden tandlæge end sin egen?

Som dansk tandlægepatient kan du altid søge hjælp hos en anden tandlæge, end din egen. Sikkerheden og fagligheden på de danske tandlægeklinikker er høj og centrale regler og krav fra sundhedsmyndighederne sikrer, at du kan tage trygt til tandlægen. Uanset hvilken klinik du vælger.

Er tandlæger gratis?

I dag får alle børn og unge i Danmark tilbudt gratis tandpleje, indtil de fylder 18 år. Når de fylder 18 år, overgår de til voksentandplejen og selv skal betale for at gå til tandlæge. Men fremover vil unge mellem 18 og 21 år også få tilbudt gratis tandpleje.

Hvordan klager man til Patientklagenævnet?

Du finder klageskemaet på borger.dk, hvor du skal logge på med NemID. Du får mulighed for at printe og gemme en kopi af hele din klage, når du har udfyldt skemaet. Læse mere om klager over brud på patientrettigheder på Styrelsen for Patientklager under Klag over brud på patientrettigheder.

Hvad koster det at få lavet et overslag hos tandlægen?

Du har ret til skriftligt prisoverslag Hvis prisen på tandlægens behandling overstiger 2.500 kr. i egenbetaling, har du ret til at få et skriftligt prisoverslag. Ændrer din behandling sig, og har det væsentlig indflydelse på prisen, skal din tandlæge tilbyde et revideret, skriftligt prisoverslag.

Er der garanti på plastfyldninger?

Porcelæn: Vi giver 5 års garanti på kroner, broer, indlæg og facader fremstillet i porcelæn. Plastfyldninger: Vi giver 2 års garanti på plastfyldninger. Proteser: Vi giver 2 års garanti på proteser.

Hvordan skifter tandlæge?

Hvordan skifter man tandlæge? Du har frit tandlægevalg, og det er nemt at skifte tandlæge. Du skal bare bestille en tid på den nye tandklinik. Din nye tandlæge tager sig af alt det praktiske med at indhente tandlægejournal fra din tidligere tandlæge.

Hvad koster det at klage til Patientklagenævnet?

Klagesystemet i det danske sundhedsvæsen er gratis, men det kan være svært at finde rundt i. Derfor er det vigtigt, at du har styr på, hvor og hvordan du klager.

Hvad er en serviceklage?

Hvad er en serviceklage? Patienter (eller pårørende) kan klage over serviceniveauet enten i praksis eller på et sygehus. Det kan for eksempel være klager over din eller andre sundhedspersonalers optræden, arbejdets tilrettelæggelse, lokaleforhold, rengøringsstandarden, forplejningen eller lignende.

Hvad er et Behandlingsoverslag?

Behandlingsoverslag på tandbehandling, hvortil der søges om økonomisk tilskud. Der kan søges om økonomisk tilskud til tandbehandling, ud fra den billigste faglige forsvarlige og helbredsmæssige nødvendige behandling. Husk at angive hvilken tand/tænder samt flader, som skal behandles.