:

Hvordan bliver man diakonisse?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan bliver man diakonisse?
  2. Hvad er diakon?
  3. Hvor er diakoner og diakonisser ansat?
  4. Hvad er diakonisserne?
  5. Hvem er diakon i oldkirken?

Hvordan bliver man diakonisse?

Hvad er diakon?

  • Diakon, den tredjehøjeste ordinationsgrad i den ortodokse og i den katolske kirke. Ordet diakon kommer af græsk diakonos 'tjener'. Sædvanligvis antages indførelsen af diakoner at være beskrevet i Ap.G. 6,1-6, med indvielsen af de syv fattigforstandere.

Hvor er diakoner og diakonisser ansat?

  • Diakonissestiftelsens søsterhjem danner hjem og ramme om et fællesskab af diakonisser og diakoner. Der er stadig diakoner og diakonisser ansat både på Diakonissestiftelsen og i stiftelsens forskellige arbejdsgrene, men de fleste har ansættelse i sogne og på institutioner ud over landet.

Hvad er diakonisserne?

  • Ordet diakonisse er afledt af diakoni, et græsk ord for at hjælpe og at tjene. I oldtiden var en diakonisse en kvindelig menighedsmedhjælper, der assisterede ved kvinders dåb og varetog pleje af syge kvinder. I middelalderen ophørte diakonissernes betydning, men den genopstod i 1836 i Kaiserswerth i Tyskland.

Hvem er diakon i oldkirken?

  • Diakon ( græsk διακονος, diakonos) er biskoppens medhjælper i oldkirken. I den katolske kirke embedsorden under præsterne. Når ingen præst er til rådighed, kan diakonen prædike, døbe og foretage begravelser, men han kan ikke celebrere messen.