:

Hvordan flytter man lægehus?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan flytter man lægehus?
  2. Kan man bestille tid hos en anden læge?
  3. Hvordan foretages lægeskift?
  4. Hvordan klager man over en praktiserende læge?
  5. Hvorfor kan jeg ikke skifte læge?
  6. Hvad gør jeg når min egen læge har lukket?
  7. Kan man anmelde en læge?

Hvordan flytter man lægehus?

Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har åbent for tilgang af nye patienter – eller du ønsker at vælge en anden læge – kan du vælge læge digitalt på borger.dk. Hvis plejehjemmets eller bostedets læge har lukket for tilgang, kan du stadig vælge denne læge. Kontakt kommunen for at blive tilmeldt.

Kan man bestille tid hos en anden læge?

Jeg kan ikke altid få tid hos min egen læge Nogle gange vil man derfor få tilbudt en tid hos en af de andre læger i lægehuset. Denne læge har også adgang til din journal, så lægen har alt andet lige bedre kendskab til din situation end en læge i Lægevagten.

Hvordan foretages lægeskift?

Skift af læge foregår digitalt på borger.dk, og du skal bruge dit NemID, for at skifte. Har du børn, kan du også skifte deres læge digitalt, indtil de fylder 15 år. Når et barn fylder 15 år, får personen mulighed for at selv at vælge en anden læge eller klinik, end den forældrene har valgt til dem i sin tid.

Hvordan klager man over en praktiserende læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.

Hvorfor kan jeg ikke skifte læge?

Det er desværre ikke altid muligt at vælge en læge med lukket for patienttilgang via selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge en læge, der har lukket for patienttilgang og er længere væk end 15/5 km fra din nye bopæl, skal du kontakte din bopælskommune for at få hjælp med lægevalget.

Hvad gør jeg når min egen læge har lukket?

Ikke adgang til egen læge Turister og borgere, som ikke har adgang til egen læge, kan om dagen kontakte nærmeste praktiserende læge eller lægevagten på tlf. 70 11 31 31. På hverdage fra kl. 8 til 16 er lægevagten bemandet med behandlersygeplejersker.

Kan man anmelde en læge?

Du kan sende en klage til Styrelsen for Patientklager, hvis du er utilfreds med en sundhedsfaglige behandling, du har modtaget. Sundhedsfaglig behandling omfatter: Undersøgelse, diagnose og sygdomsbehandling. Fødselshjælp.