:

Hvor mange lever med et handicap i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange lever med et handicap i Danmark?
 2. Er angst et handicap?
 3. Hvad tjener en handicaphjælper i timen?
 4. Hvornår fik vi serviceloven?
 5. Hvornår underskrev Danmark handicapkonventionen?
 6. Hvad er den handicappede hjælp til?
 7. Hvem kæmper for personer med handicap?
 8. Har personer med handicap ret til beskyttelse?
 9. Hvad er handicapbegrebet?

Hvor mange lever med et handicap i Danmark?

Hvor mange har et handicap? Næsten 700.000 danskere – eller 21 procent af befolkningen – i alderen 16-64 år har et handicap. 45 procent af dem har et større handicap. Det svarer til cirka 313.000 personer.

Er angst et handicap?

Ligebehandlingsnævnet har i afgørelse nr. anført, at stress ikke er en funktionsnedsættelse af en sådan karakter og varighed, at denne er omfattet af handicapbegrebet. I nævnets afgørelse nr. var en psykisk sygdom heller ikke et handicap.

Hvad tjener en handicaphjælper i timen?

MINDSTELØNSSATS. 133,08 kr. Den nøjagtige sats afhænger af, hvor i landet du arbejder. Ovenstående sats er den laveste sats.

Hvornår fik vi serviceloven?

Første udgave af loven blev vedtaget i 1998, da den sammen med Retssikkerhedsloven og Aktivloven afløste Bistandsloven, og den revideres typisk flere gange årligt.

Hvornår underskrev Danmark handicapkonventionen?

Danmark ratificerede i 2009 FN's Handicapkonvention og påtog sig derved en forpligtelse til at indrette sin lovgivning og administrative praksis i overensstemmelse med konventionens krav. Danmark tiltrådte tillægsprotokollen til konventionen den 23. september 2014.

Hvad er den handicappede hjælp til?

 • Der er en omfattende liste af ydelser, den handicappede kan få hjælp til: 1 Hjemmehjælp, hjemmepleje, pædagogisk støtte, ledsagelse eller borgerstyret personlig assistance. 2 Lokal psykiatri med særlig fokus på støtte til personer med sindslidelse, for eksempel væresteder eller støtte- og... 3 Hjælpemidler, forbrugsgoder, nødvendige ændringer i boligen eller eventuelt hjælp... More ...

Hvem kæmper for personer med handicap?

 • DH kæmper for personer med handicaps rettigheder. Men hvem er omfattet af denne betegnelse? Udgangspunktet for afgrænsningen er det sociale miljørelaterede handicapbegreb. Det vil sige, at et handicap opstår i mødet mellem en person, som har en funktionsnedsættelse, og en samfundsskabt barriere i omgivelserne.

Har personer med handicap ret til beskyttelse?

 • Personer, der med baggrund i en funktionsnedsættelse møder barrierer i samfundet har ret til beskyttelse via handicaprelaterede menneskerettigheder og lovgivning. Det gælder også personer, der møder begrænsninger, fordi de er pårørende til en person med handicap. DH kæmper for personer med handicaps rettigheder.

Hvad er handicapbegrebet?

 • Handicapbegrebet skal forstås, som et dynamisk begreb, som ændrer sig over tid med samfundsudviklingen og samfundsmæssige tiltag. Her finder du link til EU-domstolens dom ift. lov om forskelsbehandling på arbejdsmarkedet