:

Hvad koster en bodeling?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad koster en bodeling?
  2. Hvad koster en skilsmisse advokat?
  3. Kan man blive skilt uden advokat?
  4. Hvad skal ikke deles ved skilsmisse?
  5. Hvem opgør dødsbo?
  6. Kan man selv aftale bodeling ved skilsmisse?
  7. Hvem har ret til ægtefællebidrag?

Hvad koster en bodeling?

Den, der beder om hjælp til deling ved skifteretten, skal betale en grundafgift på 400 kr. til skifteretten. Hvis skifteretten bestemmer, at der skal være en autoriseret bobehandler, koster det yderligere 0,5% i skifteafgift af boets formue – dog højst 10.000 kr.

Hvad koster en skilsmisse advokat?

Hvad koster det at blive skilt? De direkte omkostninger ved separation eller skilsmisse lyder på 650 kr. for at få behandlet en sag - og yderligere 1.630 kr. hvis der skal holdes en vilkårsforhandling i Familieretshuset.

Kan man blive skilt uden advokat?

Her kan det være godt at få rådgivning fra en skilsmisseadvokat, inden der skal træffes afgørelse. En skilsmisseadvokat kan også være nødvendig, hvis den ene ægtefælle nægter at underskrive ansøgningen om separation eller skilsmisse. Man kan altså ikke nægte den anden part separation/skilsmisse.

Hvad skal ikke deles ved skilsmisse?

Er der regler for, hvordan vores formuer skal deles? Din gæld skal trækkes fra din formue, før den skal deles. Hvis du skylder mere, end du ejer, og din formue dermed er negativ, skal dette ikke indgå i delingen.

Hvem opgør dødsbo?

En bobestyrer er en erfaren dødsboadvokat, som kan varetage behandlingen af dødsboet. En bobestyrer overtager behandlingen af dødsboet, hvis én af følgende situationer er gældende: Arvingerne kan ikke blive enige om behandlingen af boet. Arvingerne ønsker at lade en bobestyrer stå for behandlingen af boet.

Kan man selv aftale bodeling ved skilsmisse?

I kan vælge selv at diskutere de overordnede rammer for jeres bodeling ved skilsmissen på plads. Så skal I finde ud af, hvad I hver især skal have i kroner og ører, og hvordan jeres ejendele skal fordeles imellem jer.

Hvem har ret til ægtefællebidrag?

Få ægtefællebidrag mens du er gift Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at fastsat ægtefællebidrag. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.