:

Kan man springe trommehinden ved at trykudligne?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man springe trommehinden ved at trykudligne?
  2. Hvis dræn ikke falder ud?
  3. Hvorfor får børn væske i ørene?
  4. Er drænet faldet ud?
  5. Hvor hurtigt virker dræn i ørene?
  6. Hvad er ørebørn?

Kan man springe trommehinden ved at trykudligne?

En normal trommehinde er meget modstandsdygtig over for påvirkninger. Men voldsomme trykændringer eller slag på øret med flad hånd, kan få den til at revne. Det samme gælder, hvis man ved et uheld får noget spidst ind i bunden af øregangen, fx en vatpind.

Hvis dræn ikke falder ud?

Som regel sker der ikke væsentlig skade på øret. Der kan komme ar i trommehinden, men det har sjældent nogen væsentlig betydning for hørelsen. I sjældne tilfælde lukker hullet i trommehinden sig ikke, efter at drænet er faldet ud. Hvis det giver problemer, kan man senere lukke hullet ved en lille operation.

Hvorfor får børn væske i ørene?

Stort set alle børn oplever at få væskeørene, ofte i forbindelse med en forkølelse. Man ser ofte, at væsken først kommer omkring 14 dage efter en forkølelse. Væskeørene vil hos de fleste børn forsvinde igen, således at den kommer – og går. Det er meningen at der mest ikke skal være “væskeøret”.

Er drænet faldet ud?

Når drænet er faldet ud, er det vigtigt at konstatere, om de forhold der førte til drænbehandlingen er gået i orden, eller om der er tilbagefald. I så fald kan fornyet drænbehandling komme på tale. Vi undersøger, om hørelsen er normal, og om trommehinden er helet op, efter drænet er udstødt.

Hvor hurtigt virker dræn i ørene?

De fleste børn kommer til kontrol 1-2 uger efter operationen og derefter kontrollerer man ca hver 6 måned indtil drænene er faldet ud. Når drænene er faldet ud, så undersøger man øret, for at finde ud af om der er sket bedring og vurderer om det er nødvendigt at lægge nye dræn.

Hvad er ørebørn?

Rigtig mange børn får den ene mellemørebetændelse efter den anden eller har problemer med væske i øret. Den folkelige betegnelse for dem er ørebørn, og forældre til et sådant barn ved, at det ikke er noget at spøge med. Et ørebarn sover dårligt, har ondt og trives i det hele taget ikke.