:

Hvilke lægemidler må en læge ordinere?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke lægemidler må en læge ordinere?
  2. Hvad er dokumentation for medicin?
  3. Hvem må udlevere PN medicin?
  4. Hvem må ordinere medicin til en borger?
  5. Hvad forstås ved et lægemiddels dispenseringsform '?
  6. Hvad betyder det at ordinere medicin?
  7. Hvornår må man give pn-medicin?
  8. Hvad er regler for udlevering af håndkøbs og naturmedicin?
  9. Hvilken lovgivning er gældende vedr medicinadministration?

Hvilke lægemidler må en læge ordinere?

Lægen har det fulde ansvar for diagnostik og behand- ling. Lægen skal altid ordinere det lægemiddel, som patienten bør have, vurderet ud fra et lægefagligt syns- punkt, herunder tage stilling til eventuel behandling uden brug af lægemidler.

Hvad er dokumentation for medicin?

Et pillepas eller en medicinattest er det dokument, som du på forlangende kan vise til myndighederne, hvis du rejser til et af de nævnte lande. Et pillepas dokumenterer, at den medbragte medicin er til dit eget brug.

Hvem må udlevere PN medicin?

Udlevering af doseringsæsker, kapsel eller medicin fra doseringsæske eller kapsel varetages af sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter (kompetenceudvikling), som dokumenterer for udleveringen.

Hvem må ordinere medicin til en borger?

Ordination af medicin Det er kun lægen som kan ordinere fast - og p.n. medicin, samt foretage ændringer i allerede ordineret medicin via FMK. Det er altid lægens ansvar ved ordination af medicin at vurdere indikationer. Hvis lægen ikke har oplyst dette, skal lægen spørges om denne og lægen skal dokumenterer dette.

Hvad forstås ved et lægemiddels dispenseringsform '?

Ved en lægemiddelform (dispenseringsform) forstås den præparatform, hvori lægemiddelstoffet foreligger. I dette kapitel omtales lægemiddelformer til oral, rektal, vaginal og nasal brug, samt parenterale lægemiddelformer.

Hvad betyder det at ordinere medicin?

Dokumentation af medicinordinationer Medicinlisten skal både omfatte receptpligtig medicin og naturlægemidler, kosttilskud og håndkøbsmedicin. Det gælder både dosisdispenseret medicin og medicin dispenseret af personalet samt medicin, som patienten selv eller pårørende administrerer.

Hvornår må man give pn-medicin?

Enkeltdosis og maksimal døgndosis for pn-medicin, som beboeren får efter behov, fx 1 tablet maks. 3 gange daglig. Hvilket tidspunkt på døgnet skal beboeren indtage medicinen fx kl. 8.00 og kl.

Hvad er regler for udlevering af håndkøbs og naturmedicin?

Håndkøbslægemidler kan købes i godkendte butikker Hvis du er over 15 år, kan du købe håndkøbslægemidler i udleveringsgruppe HF, HX eller HV, og hvis du er over 18 år, kan du også købe håndkøbslægemidler i udleveringsgruppe HX18, andre steder end på apoteket.

Hvilken lovgivning er gældende vedr medicinadministration?

Sundhedsdatastyrelsen er ansvarlig for at drive en elektronisk registrering af de enkelte borgeres medicinoplysninger, herunder ordination, køb, udlevering, indtagelse, dosisændring, ophør og sundhedspersoners instruktioner om brug af medicin samt oplysninger, der er relateret til borgernes medicinoplysninger.