:

Hvad er praksisformer?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er praksisformer?
 2. Hvad er en samarbejdspraksis?
 3. Hvad betyder egen praksis?
 4. Hvordan finansieres praktiserende læger?
 5. Hvad er en social praksis?
 6. Hvad er praksiserfaring?
 7. Hvad er teori og praksis?
 8. Er lægebesøg arbejdstid?
 9. Kan du registrere virksomhedens reelle ejere?
 10. Hvad er en legal ejer?
 11. Hvad skal ejerbogen indeholde?
 12. Hvad er virksomhedsområde for sygeplejersker?

Hvad er praksisformer?

En enkeltmandspraksis, også kaldet solopraksis, er en praksis, der drives af én læge eller ét alment lægeselskab uden fællesskab med andre læger om patienter og økonomi. Du har mulighed for at drive en enkeltmandspraksis i personligt regi eller i selskabsform, og hvis du ønsker også med et holdingselskab, se Figur 1.

Hvad er en samarbejdspraksis?

Samarbejdspraksis drives i samarbejde mellem flere enkeltmands- og/eller kompagniskabspraksis. De har hver deres patientkreds og indtægter, men der samarbejdes i et vist omfang om patienter. Derudover er der fællesskab om lokaler, personale, indkøb mv.

Hvad betyder egen praksis?

Hvorfor valgte du at starte selv? Jeg har altid gerne villet have min egen praksis. Det ligger lidt i DNA'et som praktiserende læge. Det giver mulighed for selv at bestemme over sit arbejdsliv og selv vælge, hvordan man vil være læge over for sine patienter.

Hvordan finansieres praktiserende læger?

Som hovedregel tilbyder pengeinstitutter et reelt anlægslån eller en kassekredit. Pengeinstituttet vil som oftest foretrække et anlægslån til finansiering af større investeringer, hvor tilbagebetalingen sker ved månedlige ydelser over en fastlagt årrække, i takt med at investeringen afskrives.

Hvad er en social praksis?

den sociale praksis dimension, orienterer (attends) sig mod emner indenfor området social analyse, det være sig de institutionelle og organisationsmæssige omstændigheder omkring den diskursive hændelse og hvorledes disse skaber den diskursive praksis, og de konstitutive/konstituerende effekter af diskurs (Fairclough, ...

Hvad er praksiserfaring?

Hvad er praksis/erfaring Noget som man er personlig aktiv deltager i, noget selvoplevet og konkret dvs. bundet til en bestemt situation. Erfaring er ofte handlingsorienteret og er altid tæt knyttet til praksis.

Hvad er teori og praksis?

At tilegne sig teori er derfor et spørgsmål om at lære at se noget nyt i verden: teori er på sin vis en betegnelse for den proces, hvormed man udvider sit synsfelt. Praksis, afledt af det græske praxis, betegner som begreb dét at handle; at realisere en intention i en gøren.

Er lægebesøg arbejdstid?

Som udgangspunkt har medarbejdere ret til frihed til at gå til lægen, tandlæge eller deltage i behandlingsforløb i arbejdstiden, hvis det er nødvendigt for, at de kan blive raske eller undgå en lidelse. Hvis medarbejderen behov for at gå til lægen, skal han som udgangspunkt forsøge at få en tid uden for arbejdstiden.

Kan du registrere virksomhedens reelle ejere?

 • Hvis du ejer et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab skal du registrere virksomhedens reelle ejere. En person eller virksomhed betragtes som en legal ejer, hvis vedkommende har 5 % eller mere af din virksomheds kapital eller stemmeandele.

Hvad er en legal ejer?

 • En person eller virksomhed betragtes som en legal ejer, hvis vedkommende har 5 % eller mere af din virksomheds kapital eller stemmeandele. Alle legale ejere skal registreres med navn, adresse, CPR- eller CVR-nummer eller lignende dokumentation for udenlandske ejere. Derudover skal det registreres, hvor stor en andel vedkommende ejer.

Hvad skal ejerbogen indeholde?

 • Ejerbogen skal ifølge Erhvervsstyrelsens regler indeholde oplysninger om følgende: 1 Ejerens eller panthaverens samlede andele i selskabet 2 Ejerens eller panthaverens navn og bopæl (For virksomheder skal der stå navn, CVR-nummer og hjemsted) 3 Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning af kapitalandele og størrelsen på andelene 4 De stemmer, der er knyttet til kapitalan... More ...

Hvad er virksomhedsområde for sygeplejersker?

 • Virksomhedsområdet for sygeplejersker bør matche de opgaver, som sygeplejersker udfører i dag. Det gælder også simple undersøgelser og behandlingsopgaver på det lægeforbeholdte område, når der er tale om opgaver i stabile og ikke-risikofyldte patientsituationer.