:

Er det lovligt at tilbageholde løn?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er det lovligt at tilbageholde løn?
  2. Hvad skal fremgå af lønseddel?
  3. Kan arbejdsgiver kræve løn tilbage?
  4. Hvad sker der hvis man har fået for meget i løn?
  5. Hvad skal man gøre hvis man har fået for meget i løn?

Er det lovligt at tilbageholde løn?

Din arbejdsgiver må tilbageholde din sidste løn og andre beløb, du har til gode, til at dække eventuelle erstatningskrav. Kan din arbejdsgiver dokumentere tab udover det beløb, der dækkes af tilbageholdt løn, feriepenge mv., kan du blive mødt med yderligere erstatningskrav.

Hvad skal fremgå af lønseddel?

Perioden som lønsedlen dækker over. Beløbet, der er trukket i A-skat og AM-bidrag. Medarbejderens navn, adresse og CPR-nummer. Arbejdsgivers navn, adresse og CVR-nummer eller SE-nummer.

Kan arbejdsgiver kræve løn tilbage?

Udgangspunktet er, at arbejdsgiveren kan forlange for meget udbetalt løn tilbagebetalt, idet arbejdstageren alene har krav på den løn, som er aftalt mellem parterne. Ifølge praksis kan en lønmodtager, der i god tro har modtaget for meget i løn, ikke afkræves tilbagebetaling af den for meget udbetalte løn.

Hvad sker der hvis man har fået for meget i løn?

Har du har fået udbetalt for meget løn, det der hedder condictio indebiti, skal du som udgangspunkt betale beløbet tilbage til din arbejdsgiver. Du har selv ansvaret for at tjekke dine lønsedler, og du har pligt til at gøre din arbejdsgiver opmærksom på for meget udbetalt løn.

Hvad skal man gøre hvis man har fået for meget i løn?

Hvis du har fået for meget udbetalt i løn, vagthonorering eller pension, skal du som udgangspunkt betale dette tilbage, evt. efter aftale om afdrag over en passende periode. Arbejdsgiveren kan forlange for meget udbetalt løn tilbagebetalt, da du som lønmodtager alene har krav på den løn, der er aftalt.