:

Hvor meget må euroen svinge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor meget må euroen svinge?
 2. Er kronekursen stigende?
 3. Kan Danmark føre selvstændig valutapolitik?
 4. Kan Danmark føre valutapolitik?
 5. Hvem er medlem af ERM2?

Hvor meget må euroen svinge?

På grund af den høje grad af konvergens har Danmark en aftale med ECB om et snævrere udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. Kronen kan derfor højst bevæge sig mellem 762,8,252 kroner pr. 100 euro.

Er kronekursen stigende?

Med interventionsomfanget i december har Nationalbanken interveneret for i alt 121,5 mia. kr. i 2021. Samtidig er renten sænket med 0,10 pct.

Kan Danmark føre selvstændig valutapolitik?

De fleste andre europæiske lande fører pengepolitik i form af et selvstændigt inflationsmål, hvor man ikke forsøger at styre valutakursen direkte, og den derfor flyder. Danmark og Bulgarien fører som de eneste EU-lande fastkurspolitik.

Kan Danmark føre valutapolitik?

Danmark fører fastkurspolitik over for euroområdet og deltager i Det Europæiske Valutasamarbejde, ERM2, hvor kronens centralkurs over for euroen er fastsat til 746,038 kr. pr. 100 euro med et udsvingsbånd på +/- 2,25 pct. Gennem denne valutakurspolitik skabes en ramme for lav stabil inflation i Danmark.

Hvem er medlem af ERM2?

Medlemskab af ERM II

 • Grækenland ()
 • Slovenien (2004-06)
 • Cypern (2005-07)
 • Malta (2005-07)
 • Slovakiet (2005-08)
 • Estland (2004-10)
 • Letland (2005-13)
 • Litauen (2004-14)