:

Hvem er ansvarlige for at opdatere FMK?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem er ansvarlige for at opdatere FMK?
  2. Hvem har lavet FMK?
  3. Hvornår skal FMK ajourføres?
  4. Hvem kan ændre i FMK?
  5. Hvem kan ajourføre FMK?
  6. Hvem må tilknytte en borger til FMK?
  7. Hvornår skal FMK opdateres?
  8. Hvem kan pausere et lægemiddel?

Hvem er ansvarlige for at opdatere FMK?

FMK kan anvendes, hvis relevante over- sigtsbilleder herfra kan overføres og gemmes i de sygeplejefaglige optegnelser. Det er derfor vigtigt, at den behandlende læge altid sørger for, at FMK er opdateret med patientens aktuelle medicinering.

Hvem har lavet FMK?

FMK og dosisdispensering fra apoteket fordi dosisdispensering er forbundet med et gebyr til apoteket. Finder lægen, at dosisdispensering er et relevant tilbud til borgeren, og borgeren accepterer, ordinerer lægen dosisdispensering, hvorved der ydes medicintilskud til gebyret til apoteket.

Hvornår skal FMK ajourføres?

Ved ambulante hospitalskontakter samt ved udskrivelse fra et hospital, skal FMK ajourføres, hvis der er foretaget ændringer i en eller flere ordinationer. Det er dog ikke nødvendigt at markere FMK ajourført, hvis der kun er ændret ordinationer, der både starter og slutter indenfor den ambulante kontakt/indlæggelsen.

Hvem kan ændre i FMK?

Det betyder, at de sundhedsprofessionelle kan se, hvilken medicin der er registreret for borgeren direkte igennem deres lokale system. Lægen kan også tilføje, ændre og fjerne lægemiddelordinationer i FMK via sit lokale system.

Hvem kan ajourføre FMK?

Ajourføring i FMK ved indlæggelse Det er anbefalet, at patientens egen læge som minimum ajourfører medicinkortet før indlæggelser, når patienten henvises til ambulant behandling, og ved henvisning til speciallæger.

Hvem må tilknytte en borger til FMK?

Alle ordinationer, som er en del af patientens aktuelle medicinering, skal registreres på FMK ved afslutningen af en ambulant kontakt i primær- eller sekundær-sektoren samt i forbindelse med udskrivelse fra hospitalet.

Hvornår skal FMK opdateres?

Man kan selv fjerne Indlagt-markeringen på kortet i FMK-online, hvis patienten er udskrevet, og man er bekendt med patientens ordinationer. Hvis et medicinkort er markeret ”ikke ajourført”, bør medicinkortet opdateres med de aktuelle lægemiddelordinationer og ajourføres.

Hvem kan pausere et lægemiddel?

Læge/Tandlæge Har fuld adgang til alle funktioner på FMK herunder oprettelse/seponering/pausering af ordination, effektuering af lægemidler, frigive/suspendere medicinkortet, medicinafstem- ning samt oprettelse og annullering af recepter. Lægen/tandlægen har adgang til både fa- nen Medicinkort samt fanen Recepter.