:

Kan rådyr lide kartofler?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan rådyr lide kartofler?
 2. Hvad kan rådyr godt lide at spise?
 3. Hvordan beskytter man træer mod rådyr?
 4. Hvordan holder man rådyr væk fra haven?
 5. Hvordan kan man kende hjorte?
 6. Hvor er 600.000 stk. hjorte?
 7. Hvad er den hvidehalede Hjort?
 8. Har hjortearter klaret sig godt?

Kan rådyr lide kartofler?

Kartofler i drivbænke Drivbænkene skulle senere være med til at afholde rådyrene fra at tage de helt små, nyudplantede grønsager, og de kunne også lette overgangen fra drivhussmåplante til det stormomsuste liv under åben himmel.

Hvad kan rådyr godt lide at spise?

Rådyret er planteæder som alle andre hjorte. Om sommeren lever det først og fremmest af græs og urter, men det kan også godt lide blade, knopper, bark og træfrø som bog, agern og kastanje - og så spiser det lav og svampe. På markerne æder rådyret korn og roer. Om vinteren er det meget sværere at finde føde.

Hvordan beskytter man træer mod rådyr?

Man kan vikle et net rundt om stammen på træer, for at beskytte dem mod både rådyr og gnavere. Du kan også bruge hønsenet eller fiberdug til at pakke planterne ind i. Hegn: Den absolut bedste måde at holde rådyr ude af din have på er at sætte hegn op. Det er dog ikke alle, der vil have et højt hegn rundt om deres have.

Hvordan holder man rådyr væk fra haven?

De fleste løsninger indebærer at skræmme dyrene væk, eller at hegne haven ind. De fleste er enige om, at den mest effektive løsning er at hegne haven ind. Dyrehegn er dog også den dyreste og mest tidskrævende at løsningerne. Sæt pæle og montér trådhegn omkring de dele af haven, hvor du ikke vil have rådyr ind.

Hvordan kan man kende hjorte?

 • Hjorte. Det kan være vanskeligt at kende de forskellige hjortearter fra hinanden, især hundyrene og hjortene i den gevirløse tid. Spejlet, det lyse parti omkring halen, kan være en god hjælp. Hos rådyr, hvor den korte hale ikke ses, er spejlet rent hvidt.

Hvor er 600.000 stk. hjorte?

 • 600.000 stk. De findes overalt i landet og lever i løv- og nåleskove, hvor der er små buske, de kan gemme sig mellem. Det er svært at kende hjortear-terne fra hinanden, især hun-dyrene, og hjortene i den gevirløse tid. Spejlet, som bagpartiet kaldes, er en god hjælp. Hos rådyret, hvor den korte hale

Hvad er den hvidehalede Hjort?

 • Størst udbredelse har den hvidhalede hjort eller virginiahjorten ( Odocoileus virginianus ), som findes fra Canada til den nordlige halvdel af Sydamerika. Den har en lang hvid hale, der højt løftet svinger fra side til side, når dyret flygter.

Har hjortearter klaret sig godt?

 • Mange af de indførte hjortearter har klaret sig godt i de nye omgivelser. De enkelte arter er tilpasset vidt forskellige levesteder spændende fra rensdyr på tundraen så langt mod nord som Svalbard til sambar og muntjak mfl. i tropiske regnskove. Hjortenes kød er velsmagende, og de spiller en stor rolle som jagtvildt.