:

Hvad handler sundhedsloven om?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad handler sundhedsloven om?
  2. Hvilke tilstande ligger under sundhedsloven?
  3. Hvad er med til at sikre patientsikkerheden?
  4. Har du ret til at tilbageholde en person?
  5. Kan borgeren medvirke til at skaffe flere oplysninger?
  6. Kan en myndighed skaffe oplysninger i en sag?

Hvad handler sundhedsloven om?

Sundhedsloven regulerer, hvem der har ansvaret for behandling, forebyggelse og sundhedsfremme i det danske sundhedsvæsen. Mens regionerne har ansvaret for behandling på sygehusene, har kommunerne ansvaret for store dele af den øvrige sundhedsindsats, eksempelvis genoptræning.

Hvilke tilstande ligger under sundhedsloven?

Behandling omfatter efter denne lov undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme i forhold til den enkelte patient.

Hvad er med til at sikre patientsikkerheden?

Styrk patientsikkerheden i det kliniske arbejde Give plads til åbent at tale om hændelser i klinikken – evt. på personalemøder. Rapportere utilsigtede hændelser, så I sammen kan lære af dem. Gennemgå arbejdsprocesser.

Har du ret til at tilbageholde en person?

  • En person, som er tilbageholdt af politiet har ret til at få oplyst årsagen til og grundlaget for anholdelsen. Du har alene pligt til at oplyse navn, adresse og fødselsdato.

Kan borgeren medvirke til at skaffe flere oplysninger?

  • Kommunen kan dog bede borgeren om at medvirke til at skaffe flere oplysninger. Hvis borgeren ikke medvirker eller ikke giver samtykke, skal kommunen behandle sagen på det foreliggende grundlag – altså ud fra de oplysninger, der allerede findes. Det gælder selvfølgelig ikke, hvis kommunen kan få oplysningerne uden borgerens samtykke.

Kan en myndighed skaffe oplysninger i en sag?

  • Om at have eller skaffe oplysninger i en sag Der skal være de nødvendige oplysninger, før en myndighed kan afgøre en sag. Det er myndigheden ansvarlig for. Myndigheden kan dog i et vist omfang kræve, at borgeren selv skaffer oplysningerne.