:

Hvilke 3 overordnede observationer bør foretages efter indgift af lægemidler?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvilke 3 overordnede observationer bør foretages efter indgift af lægemidler?
  2. Hvilke bivirkninger og hvor længe efter at et lægemiddel er blevet markedsført?
  3. Hvor lang tid tager det at få godkendt et lægemiddel?
  4. Hvilken type delegation anvendes ved efter skema ordinationer?
  5. Hvad er Medicineringsprocessen?
  6. Hvordan inddeler man bivirkninger?
  7. Hvornår viser bivirkninger sig?

Hvilke 3 overordnede observationer bør foretages efter indgift af lægemidler?

Efter at lægemidlet er administreret, skal der følges op på virkning og eventuelle bivirkninger. Alle bivirkninger dokumenteres og videregives til behandlende læge. Ved observation af alvorlige eller uventede bivirkninger kontaktes den behandlende læge/vagthavende læge for drøftelse af handling.

Hvilke bivirkninger og hvor længe efter at et lægemiddel er blevet markedsført?

Alle alvorlige bivirkninger skal indberettes til Lægemiddelstyrelsen hurtigst muligt og senest inden for 15 dage, uanset hvor længe et lægemiddel har været markedsført. Herudover skal alle kendte eller ikke alvorlige bivirkninger til lægemidler i de to første år efter markedsføring anmeldes.

Hvor lang tid tager det at få godkendt et lægemiddel?

vurderingen, at godkendelse hos EMA typisk tager mellem ca. 1,5 og 2,5 år,« skriver Sundhedsministeriet i svaret, der er et estimat baseret på bestemte præmisser og bidrag fra Lægemiddelstyrelsen og Danske Regioner.

Hvilken type delegation anvendes ved efter skema ordinationer?

Delegeret standardordination (Rammedelegation) er en rammedelegeret ordination, hvor sygeplejersken må ordinerer medicin til en patient indenfor rammer af patientgruppen, herunder sygdomme/tilstande og medicin.

Hvad er Medicineringsprocessen?

Medicineringsprocessen består af en række delprocesser og delelementer med specifikke be- tegnelser, der med indførelse af elektroniske medicinmoduler i sundhedsvæsenet er blevet centrale.

Hvordan inddeler man bivirkninger?

Medicin og bivirkninger på forskellige dele af kroppen. En anden måde at inddele bivirkninger på er efter hvilken del af kroppen, der bliver påvirket. Inddelingen bygger derfor på de enkelte organer som fx hud, nervesystem og mave-tarm-system.

Hvornår viser bivirkninger sig?

Bivirkninger er uønskede eller utilsigtede virkninger af medicin. Bivirkninger omfatter altså alle uønskede virkninger, lige fra de milde, fx kortvarigt ubehag som kvalme og svien i maven efter du har taget tabletter, til alvorlige, eventuelt dødelige bivirkninger.