:

Hvor meget kan en drone bære?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget kan en drone bære?
  2. Hvad kan den drone bruges til?
  3. Hvad kan man med en drone?
  4. Hvilken information finder du i notam?
  5. Hvem har ansvaret for at dronen er forsikret i de tilfælde hvor der er krav om forsikring?

Hvor meget kan en drone bære?

Pr. første juli er der trådt nye regler i kraft om flyvning med droner på landet.

Hvad kan den drone bruges til?

Droner er flyvende robotter. Man deler dem typisk op i to kategorier: Bevæbnede droner og ubevæbnede droner. Bevæbnede droner er for det meste udstyret med missiler og bruges til at slå mennesker ihjel, mens de ubevæbnede droner bruges til at overvåge for eksempel landområder, flygtningestrømme og bygninger.

Hvad kan man med en drone?

Hvad kan man bruge droner til?

  • Foto og film til opmåling og inspektion (54%)
  • Foto og film til journalistik, film og reklame (49%)
  • Foto og film til salgspræsentationer, fx ejendomsmægler (45%)
  • Analyse af dronedata med software (30%)
  • Foto og film til hobbybrug (27%)

Hvilken information finder du i notam?

NOTAM. NOTAM står for Notice To Airmen. Det er beskeden du kan se når du klikker på et restriksionsområde på droneluftrum, som vist på billedet ovenfor. En NOTAM besked beskriver både tid og sted ned til mindste detalje.

Hvem har ansvaret for at dronen er forsikret i de tilfælde hvor der er krav om forsikring?

Fra den 1. juli 2017 er det et krav, at du, som droneejer, har en ansvarsforsikring for din drone. Der er forskel på, hvordan de enkelte forsikringsselskaber dækker skader, der sker ved flyvning med droner. Derfor er det en god ide at tjekke, hvordan du er dækket, da du kan have brug for en droneforsikring.