:

Hvad betyder kendsgerninger?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder kendsgerninger?
  2. Hvad betyder Omtvistelig?
  3. Hvad betyder fastslår?
  4. Hvad betyder ubestrideligt?
  5. Hvad betyder fedladen?
  6. Hvad betyder indladende?
  7. Hvad betyder det at gimpe?
  8. Hvad betyder uligevægtig?

Hvad betyder kendsgerninger?

Kendsgerninger eller fakta er forhold, udsagn eller påstande, for hvilke det kan godtages, at de eller deres sandhedsværdi er evidente, uomtvistelige, uimodsigelige, underforståede, indiskutable, indlysende, selvfølgelige, hævet over enhver tvivl og debat.

Hvad betyder Omtvistelig?

Omtvistelig betyder omtrent det samme som Angribelig.

Hvad betyder fastslår?

Fastslå betyder omtrent det samme som Konstatere.

Hvad betyder ubestrideligt?

uafstridelig, uimodstridelig og udisputerlig, uimodsigelig) som ikke lader sig gendrive, underkende ell. benægte.

Hvad betyder fedladen?

) om person: som er temmelig fed (jf. -agtig). Hun er feedladen af Ansigt og Hænder.

Hvad betyder indladende?

af einladen, indbyde (se III. -ladning)) om person, væsen osv.: som viser fortrolighed, venlig imødekommenhed, tilbøjelighed til at indlade sig med andre.

Hvad betyder det at gimpe?

Gimpe er dels et verbum, der betegner et særligt håndarbejde, nemlig at hækle over en u-formet nål. Dels optræder gimpe altså også i en mere overført betydning som substantiv, hvor det betegner en indbildsk kvinde, der fører sig frem på en irriterende måde. En gimpe kan altså gimpe.

Hvad betyder uligevægtig?

mangel på det rette eller det jævnbyrdige forhold med hensyn til vægt, magt, størrelse, styrke el. lign.