:

Hvordan laver man en familie fond?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan laver man en familie fond?
  2. Kan man arve en fond?
  3. Hvad er forskellen på fonden og Fondet?
  4. Hvem ejer fonden?
  5. Kan man oprette en Familiefond?
  6. Hvorfor stifte en fond?
  7. Hvem ejer en fond?

Hvordan laver man en familie fond?

Der stilles ingen krav til, hvem der må oprette en fond, og det kan derfor både gøres af en fysisk person, juridisk person (et selskab) eller en sammenblanding af forskellige aktører. Ofte bliver fonde stiftet gennem et testamente efter dødsfaldet på en person, som ønskede at stifte en fond.

Kan man arve en fond?

Ændringer i aktieavancebeskatningsloven per 1. januar 2021 gør det nu muligt for virksomhedsejere ved arv eller gave at overdrage kapitalandele i en aktiv erhvervsvirksomhed til en erhvervsdrivende fond – uden at dette udløser skat for ejeren på overdragelsestidspunktet.

Hvad er forskellen på fonden og Fondet?

Fonden er defineret ved sin fundats, som beskriver dens organisering, formål og virkemidler. Den har en bestyrelse, der varetager dens interesse og disponerer over dens formue i henhold til fundatsen. I den danske lovgivning skelnes mellem erhvervsdrivende fonde eller ikke-erhvervsdrivende fonde.

Hvem ejer fonden?

Fonde er kendetegnet ved ikke at have nogle ejere. Fonde betegnes sommetider også legater, stiftelser eller selvejende institutioner. En fond er defineret ved følgende karakteristika: En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.

Kan man oprette en Familiefond?

Familiefonde eller almenvelgørende fonde er de typiske ikke-erhvervsdrivende fonde, og vil oftest være dem, der oprettes i et testamente. Muligheden for at stifte en fond afhænger af, hvor mange midler, man kan skyde ind i fonden. En ikke-erhvervsdrivende fond skal ved oprettelsen have aktiver på mindst kr. 1.

Hvorfor stifte en fond?

Hvorfor oprette en fond: Der kan være forskellige grunde til at stifte en fond. Som eksempel kan nævnes ønsket om at fremme almenvelgørende, almennyttige eller andre formål, som stifteren ønsker at tilgodese. Formålet med fonden skrives ind i fondens vedtægter. Fondens vedtægter kaldes ofte for fundatsen.

Hvem ejer en fond?

Fonde er kendetegnet ved ikke at have nogle ejere. Fonde betegnes sommetider også legater, stiftelser eller selvejende institutioner. En fond er defineret ved følgende karakteristika: En formue, der er uigenkaldeligt udskilt fra stifterens formue.