:

Hvor meget må man låne af sin familie?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor meget må man låne af sin familie?
 2. Hvordan beskattes lån?
 3. Hvor meget må man låne til andre?
 4. Hvad er Rentefiksering?
 5. Hvilke fordele og ulemper er der ved familielån?
 6. Hvordan opretter man et anfordringslån?
 7. Hvad skal et lånedokument indeholde?
 8. Hvad koster det at få lavet et gældsbrev?

Hvor meget må man låne af sin familie?

Mange opretter et familielån, hvor forældre låner et beløb til deres børn eller børnebørn rente- og afgiftsfrit. Der er ingen beløbsgrænse for, hvor stort lånet være. Familielånet kan være rentefrit, men I kan også lave et lån med renter.

Hvordan beskattes lån?

Der er ikke noget skattemæssigt problem i at yde et rentefrit lån. Dem, der gør det, skal således ikke betale skat af en anslået renteindtægt. Omvendt har låntageren naturligvis ikke noget rentefradrag, men skal heller ikke betale gaveafgift eller indkomstskat af den sparede renteudgift.

Hvor meget må man låne til andre?

Der findes ikke en lov om, at en privatperson ikke må låne penge ud til familie og venner. Dog er det i dette tilfælde stadig relevant, at både långiver og låntager bliver enige om beløbet, tilbagebetalingen og om der evt. skal være renter på lånet og generelle betingelser.

Hvad er Rentefiksering?

Ved lån mellem interesseforbundne parter skal der, såfremt den fastsatte rente ikke svarer til den rente, som uafhængige parter ville have fastsat i en tilsvarende situation, ske korrektion af renten (rentekorrektion/rentefiksering).

Hvilke fordele og ulemper er der ved familielån?

Familielån eller anfordringslån. Et rentefrit familielån – også kaldet anfordringslån – kan med fordel anvendes frem for et arveforskud eller en gave, fordi man derved kan udnytte, at familiemedlemmer kan give gaver op til en vis økonomisk værdi afgiftsfrit til hinanden. På den måde spares arveafgift.

Hvordan opretter man et anfordringslån?

Når man yder et lån på anfordring, er der som udgangspunkt ikke nogen formkrav. Det er dermed ikke et krav, at I udarbejder et gældsbrev. Selvom det ikke er et krav, anbefaler vi hos Advokatgruppen altid, at I opretter et gældsbrev, således I blandt andet kan dokumentere lånet over for SKAT.

Hvad skal et lånedokument indeholde?

Hvad indeholder et gældsbrev?

 • Parterne: Oplysninger om parterne (hhv. ...
 • Lånet: Lånets størrelse.
 • Renter: Hvorvidt der skal betales renter af lånet - og i så fald hvor meget.
 • Tilbagebetaling: Hvordan og hvornår lånet skal tilbagebetales.
 • Misligholdelse: Hvad der sker, hvis lånet misligholdes.

Hvad koster det at få lavet et gældsbrev?

Prisen for et gældsbrev er 1.750 kr. inkl. moms. Et gældsbrev skal ikke tinglyses, stemples eller lignende – det er blot at udfylde gældsbrevet og overføre lånebeløbet.