:

Hvad er forskel på restaffald og madaffald?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er forskel på restaffald og madaffald?
  2. Hvordan kommer man af med ekstra restaffald?
  3. Hvad koster det at få hentet skrald?
  4. Hvad er restaffald?
  5. Hvad koster det at komme af med sit affald?
  6. Hvad koster dagrenovation?
  7. Hvad betaler man for skrald?

Hvad er forskel på restaffald og madaffald?

Hvad er madaffald? Madaffald er det daglige køkkenaffald fra husholdningen. Det er vigtigt, at sortere madaffald fra dit restaffald. Madaffald er alt nedbrydeligt affald fra dit køkken, som kan laves om til biogas.

Hvordan kommer man af med ekstra restaffald?

Restaffaldet skal afleveres i kommunens særligt mærkede ekstra sække. Det er ikke alle steder, at restaffald og madaffald kan afleveres hver for sig på genbrugspladserne. Har genbrugspladsen ikke en særlig container til madaffald, afleveres det som restaffald.

Hvad koster det at få hentet skrald?

Hvad betaler jeg for at få tømt skraldespande?

Kr. pr. år inkl. moms
190 liter beholder til restaffald925
En todelt beholder til genanvendeligt affald, 240 liter545
Boligbidrag940
Pris i alt2.410

Hvad er restaffald?

Restaffald er det affald, der er tilbage, når du har sorteret madaffald, pap, papir, glas, hård plast, metal, elektronik og farligt affald fra.

Hvad koster det at komme af med sit affald?

Den billigste løsning er en 240L dobbeltbeholder til restaffald og organisk med tømning hver 14. dag. Den koster 1.118,75 kr., og det giver en samlet pris på 2.621,25 kr. Står beholderne ved skel, kan du desuden spare 62.50 kr.

Hvad koster dagrenovation?

udbringning for beholdere til rest- og madaffald: 300,00 kr. Specialafhentning: 750,00 kr. Vask/udskiftning af snavsede beholdere: 375,00 kr. Nøgleordning: 430,00 kr.

Hvad betaler man for skrald?

På din kommunes eller forsyningsselskabets hjemmeside kan du se, hvad det koster at få hentet husholdningsaffald, og hvad du skal betale ekstra for at få en større affaldsbeholder eller hyppigere tømning. Prisen for affaldshåndtering varierer fra ca. 1.200 kr.