:

Hvad hedder en soldat i Søværnet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad hedder en soldat i Søværnet?
  2. Hvad lærer man i Søværnet?
  3. Hvad tjener en kaptajnløjtnant?
  4. Hvad hedder den 3 højeste grad i Søværnet?
  5. Hvad er en basisuddannelse?

Hvad hedder en soldat i Søværnet?

Løjtnantsuddannelserne er for dig, der er befalingsmand eller konstabel i Søværnet og har ambitioner om at blive taktisk officer i Søværnet. Du kan også søge uddannelserne som skibsfører på akademiniveau.

Hvad lærer man i Søværnet?

Under Søværnets værnepligtsuddannelse får du en grunduddannelse som soldat og bliver introduceret til livet på et skib. Du får bl. a. livredderkursus, svømmetræning og lærer desuden om navigation og skibets funktioner og får indblik i Søværnets internationale opgaver.

Hvad tjener en kaptajnløjtnant?

CIR1H nr 9774 af 19

BasisløngrupperGrad/titelBasisløn
Basisløngruppe 2Kaptajn/kaptajnløjtnant (M321)327.665 kr.
Basisløngruppe 3Major/orlogskaptajn (M322)361.742 kr.
Basisløngruppe 4Major/orlogskaptajn (M331)384.023 kr.
Basisløngruppe 5Major/orlogskaptajn (M332)484.944 kr.

Hvad hedder den 3 højeste grad i Søværnet?

Befalingsmænd og menige

NATO kodeOR-9OR-3
Hæren [ v d r ]HærchefsergentOverkonstabel af 1. grad
Søværnet
Marinespecialist
Flyvevåbnet

Hvad er en basisuddannelse?

På Hærens værnepligtsuddannelse får du en basisuddannelse som soldat og lærer færdigheder som brandbekæmpelse og førstehjælp. Du bliver styrket både fysisk og mentalt og lærer at arbejde under pres i tæt samarbejde med andre. Det gør dig klogere på andre mennesker og på dine egne styrker og grænser.