:

Kan man ændre en ansættelseskontrakt?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man ændre en ansættelseskontrakt?
  2. Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i løn?
  3. Hvad betyder lønnedgang?
  4. Hvad er væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet HK?
  5. Hvorfor får man 14 dages løn?
  6. Hvad er en lønreduktion?
  7. Hvor mange uger før skal man kende sin arbejdsplan?

Kan man ændre en ansættelseskontrakt?

Arbejdsgiveren har mulighed for at lave mindre ændringer i ansættelsesvilkårene, som medarbejder er forpligtet til at acceptere med et rimeligt varsel. Arbejdsgiveren har dog også mulighed for at lave væsentlige ændringer af ansættelsesvilkårene.

Kan min arbejdsgiver sætte mig ned i løn?

Din arbejdsgiver kan også sætte dig ned i løn med samme varsel som dit opsigelsesvarsel. Konkret betyder det, at din arbejdsgiver siger dig op og samtidig tilbyder dig at fortsætte i dit job bare til en lavere løn. Accepterer du, træder lønændringen i kraft ved udløbet af varsel.

Hvad betyder lønnedgang?

Hvis din arbejdsgiver meddeler dig, at du skal gå ned i løn, vil der være tale om en væsentlig ændring af din ansættelse. Det betyder, at lønnedgangen som hovedregel skal varsles med dit individuelle opsigelsesvarsel og dermed først vil træde i kraft ved udløbet af dette varsel.

Hvad er væsentlige ændringer i ansættelsesforholdet HK?

Din arbejdsgiver kan som regel ændre dine arbejdsopgaver, hvis de nye opgaver hører naturligt til din stilling. Hvis ændringerne er så store, at du fx bliver frataget ledelsesansvar eller reelt får en anden stilling, må ændringerne betegnes som væsentlige, og det betyder, de skal ændres med dit opsigelsesvarsel.

Hvorfor får man 14 dages løn?

Hvis man får '14-dages løn', så gælder det, at man får løn hver 14. dag frem for én gang om måneden. Lønudbetalingen vil så typisk foregå den sidste bankdag i lønperioden.

Hvad er en lønreduktion?

En ændring af lønnen med 10 pct. er en væsentlig ændring af ansættelsesvilkårene og skal varsles med det opsigelsesvarsel, der gælder for den enkelte medarbejder. Lønnedgangen kan altså først træde i kraft efter udløbet af opsigelsesvarslet, som i dit tilfælde er tre måneder.

Hvor mange uger før skal man kende sin arbejdsplan?

Du skal altid kende din arbejdsplan mindst fire uger frem. Den skal både vise, hvornår du skal arbejde, og hvornår du har beskyttet fridøgn. Arbejdsplanen kan godt blive ændret i ganske særlige tilfælde, men det gælder der regler for, som du kan læse om under de næste spørgsmål.