:

Kan mor flytte uden fars samtykke?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan mor flytte uden fars samtykke?
  2. Hvis en forældre flytter langt væk?
  3. Kan den ene forældre flytte barnets adresse?
  4. Hvor langt væk må samværsforældre flytte?
  5. Hvem skal hente og bringe ved samvær?
  6. Kan jeg flytte min søns adresse?
  7. Hvordan skal børnene deles?

Kan mor flytte uden fars samtykke?

Som bopælsforælder må du flytte med barnet indenfor landets grænser – du har dog pligt til at give den anden forælder besked senest seks uger inden flytningen. Dette kaldes varslingspligten. Læs mere om, hvilke beslutninger I er fælles om, og hvad bopælsforælderen kan beslutte alene.

Hvis en forældre flytter langt væk?

Hvad gør man, hvis den ene forælder flytter langt væk? Hvis du er samværsforælder, har du mulighed for at starte sag om barnets bopæl (det vil sige, så du bliver bopælsforælder). Det vil dog kræve, at der startes en sag i Familieretshuset og derefter evt. familieretten.

Kan den ene forældre flytte barnets adresse?

Når der er fælles forældremyndighed kan en af forældrene ikke bare selv beslutte at flytte barnets adresse væk fra den fælles adresse, det skal begge forældre være enige om og begge skal underskrive flyttemeddelelsen til Folkeregisteret/Borgerservice.

Hvor langt væk må samværsforældre flytte?

- Man ikke flytte til udlandet, men ellers er der overhovedet ingen regler, fortæller Daniel Sammy Guldmand. - Hvis bopælsforælderen flytter, er det eneste, man kan gøre som samværsforælder at gå til Statsforvaltningen.

Hvem skal hente og bringe ved samvær?

I har som forældre et fælles ansvar for at bringe og hente jeres barn i forbindelse med samvær. I skal selv tilrettelægge transporten af barnet - uden at inddrage Familieretshuset. I skal aftale den transportordning, som I mener, er bedst for jeres barn og mest hensigtsmæssig i forhold til jeres situation.

Kan jeg flytte min søns adresse?

Aftalen om delt bopæl har dog ingen betydning i forhold til myndigheder og lovgivningen. Det betyder også, at barnet stadig kun kan registreres med én folkeregisteradresse i CPR. I kan altid ændre barnets bopæl på et senere tidspunkt, hvis I er enige. Det gør I ved at flytte barnets adresse.

Hvordan skal børnene deles?

Som forældre har I ret til fælles forældremyndighed og ret til at dele jeres børn ligeligt imellem jer i en 7/7 deleordning. Også helt uden at tage barnets behov med i regnestykket. Men børn har også behov.