:

Hvor er min skilsmissebevilling?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor er min skilsmissebevilling?
 2. Kan man søge om ægtefællebidrag efter skilsmisse?
 3. Hvilke betingelser er der for en direkte skilsmisse uden særlig grund?
 4. Er jeg gift eller skilt?
 5. Hvornår er man berettiget til ægtefællebidrag?
 6. Hvor længe kan man få hustrubidrag?
 7. Kan man blive direkte skilt?
 8. Er jeg skilt eller separeret?
 9. Hvornår er man skilt?

Hvor er min skilsmissebevilling?

Skilsmisse ved bevilling efter 2007 Sagerne findes i statsforvaltningen i den region, hvor skilsmissen fandt sted.

Kan man søge om ægtefællebidrag efter skilsmisse?

Hvis du bliver skilt, kan der være mulighed for, at din tidligere ægtefælle støtter dig økonomisk med et månedligt bidrag efter skilsmissen. Dette kaldes ægtefællebidrag, men er af mange kendt som hustrubidrag – en ellers misvisende betegnelse, idet både mænd og kvinder kan modtage bidraget.

Hvilke betingelser er der for en direkte skilsmisse uden særlig grund?

For at blive direkte skilt, uden nogen af ægteskabslovens særlige grunde, er der tre betingelser der skal være opfyldt: I skal være enige om at blive direkte skilt....Den juridiske virkning af en skilsmisse

 • I ikke længere arver hinanden, hvis den ene af jer dør.
 • I kan gifte jer med en anden.
 • jeres formuefællesskab ophører.
20. apr. 2022

Er jeg gift eller skilt?

Når I bliver separeret eller skilt ophører formuefællesskabet. Det betyder, at I skal dele de ting, I ejer. Når I bliver separeret, arver I heller ikke længere hinanden. I er dog stadig gift, selvom I er separeret, og det betyder, at I ikke kan gifte jer igen med en anden, før I er blevet skilt.

Hvornår er man berettiget til ægtefællebidrag?

Når I er gift, har I pligt til at forsørge hinanden. Flytter I fra hinanden, eller forsømmer din ægtefælle sin pligt til at forsørge dig, kan du søge Familieretshuset om at pålægge din ægtefælle at betale ægtefællebidrag til dig. Både mænd og kvinder kan søge ægtefællebidrag.

Hvor længe kan man få hustrubidrag?

Der fastsættes normalt bidragets længde til at være 1-10 år. Hvis bidragsmodtageren (den, der modtager ægtefællebidraget) gifter sig på ny eller fx flytter sammen med en anden, ophører bidraget. I nogle tilfælde kan Familieretshuset beslutte, at det skal være tidsubegrænset.

Kan man blive direkte skilt?

Direkte skilsmisse med en særlig begrundelse Hvis der foreligger en af de i ægteskabsloven særlige grunde, er der mulighed for en direkte skilsmisse, uanset om I er enige eller ej, og uanset om I har fælles børn under 18 år.

Er jeg skilt eller separeret?

Ønsker du og din ægtefælle ikke længere at være gift, kan I vælge at blive separeret eller skilt. Skilsmissen er den endelige juridiske opløsning af ægteskabet. Separationen er derimod en slags skilsmisse på prøve, hvor I flytter fra hinanden, men hvor ægteskabet formelt set stadig er gældende.

Hvornår er man skilt?

I kan blive skilt uden først at være separeret, hvis I er enige om det. Hvis I ikke er enige, kan I normalt først blive skilt, når I har været separeret i 6 måneder. Det koster 650 kr. (2022) at få behandlet en sag om separation eller skilsmisse.