:

Kan havet brænde?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan havet brænde?
  2. Hvad gør olie ved havet?
  3. Hvilke stoffer kan brænde?
  4. Hvorfor brænder olie?
  5. Hvilket grundstof kan brænde i luft?

Kan havet brænde?

»Vand i sig selv kan ikke brænde. At noget brænder betyder, at der foregår en oxidationsreaktion, og du kan ikke få vand til at oxidere, da det ikke indeholder atomer, som oxideres let,« siger Anders Riisager, som bl. a. beskæftiger sig med katalytiske reaktioner i vand.

Hvad gør olie ved havet?

Råolier og olieprodukter kan skade marine organismer og fugle. Skadevirkningen kan dels skyldes en mekanisk påvirkning, hvor organismerne ødelægges eller kvæles p.g.a. tilsøling med olie, og dels en indvirkning på organismerne af oliens indhold af giftige forbindelser.

Hvilke stoffer kan brænde?

Generelt kan man sige, at stoffer eller forbindelser, der mangler oxygen, kan brænde, mens stoffer, der er mættet med oxygen, som H2O og CO2 ikke kan brænde.

Hvorfor brænder olie?

En af de mest almindelige årsager til forbrænding af motorolie er utætte stempelringe. Stempelringene er designet til at adskille motorens forbrændingsgasser og olie, hvilket forhindrer de to i at blande sig.

Hvilket grundstof kan brænde i luft?

Magnesium
Smeltepunkt650 °C
Kogepunkt1090 °C
Smeltevarme8,48 kJ/mol
Fordampningsvarme128 kJ/mol