:

Hvad drikker en fisk?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad drikker en fisk?
  2. Hvilke dyr drikker ikke vand?
  3. Hvad drikker en hval?
  4. Hvordan drikker en fisk?
  5. Hvilket dyr drikker mest vand?
  6. Hvordan drikker en hval?
  7. Kan en fisk blive tørstig?
  8. Hvilken betydning har store gæller?
  9. Hvor meget vand drikker en killing?

Hvad drikker en fisk?

Når fisk trækker vejret, kommer der vand ind gennem munden, og så bliver det pumpet ud over deres gæller. I den forstand drikker alle fisk vand, men det er kun saltvandfisk, der aktivt drikker det ligesom os. Saltvandsfisk har mindre salt i deres blod end omgivelserne.

Hvilke dyr drikker ikke vand?

Kængururotter, slægten Dipodomys, kan fx klare sig helt uden at drikke, selvom deres føde består af tørre frø. Ud over den smule vand, der findes i frøene, danner de metabolisk vand, dvs. vand dannet ved oxidation af kulhydraterne i føden. Også mange insekter dækker deres væskebehov på denne måde.

Hvad drikker en hval?

»Hvaler har behov for ferskvand. De kan ikke drikke saltvand, men deres nyrer er tilpasset at kunne håndtere mere salt end andre pattedyr. De får nemlig en del saltvand ind sammen med den føde, de indtager. Deres væskebehov bliver dækket af den føde, de spiser, det være sig fisk eller zooplankton.

Hvordan drikker en fisk?

Fisk drikker ikke i traditionel forstand. De optager derimod væske gennem føden, via gællerne og ved i det hele taget at befinde sig i vand. Da fisk enten lever i salt- eller ferskvand, er der stor forskel på, hvordan de optager og kommer af med vandet.

Hvilket dyr drikker mest vand?

Elefanter er de største landlevende dyr på kloden, og selv om deres store, tøndeformede krop giver dem en relativt lille overflade, så mister de stadig store mængder vand ved fordampning, bl. a. fordi de også ofte lever i meget varme og tørre omgivelser. Elefanter kan derfor godt drikke over 200 liter vand om dagen.

Hvordan drikker en hval?

»Selvom hvaler har en "fiskefrakke" på, så er de pattedyr på indersiden, og det betyder, at de heller ikke kan drikke saltvand. I stedet får de al deres væske gennem føden,« siger Carl Kinze. Hvalernes byttedyr som fisk og krill indeholder nemlig rigeligt vand til at dække de store pattedyrs væskebehov.

Kan en fisk blive tørstig?

Havfisk tisser ikke - men ferskvandsfisk gør Hos dem er saltkoncentrationen højere i kroppen end i omgivelserne, men der strømmer hele tiden vand ind igennem deres gæller. Disse fisk tisser derfor hele tiden en meget fortyndet urin, for ikke at svulme op på grund af alt det vand, der strømmer ind i dem.

Hvilken betydning har store gæller?

Hos andre døgnfluearter, som lever i søer eller langsomt flydende vand mellem planter, er gællerne derimod store og bevægelige. Forsøg med disse arter har vist, at gællerne havde betydning for iltoptagelsen, når iltindholdet i vandet var lavt.

Hvor meget vand drikker en killing?

Hvor meget drikker en kat? Katte drikker normalt cirka 20-50 ml. væske pr. kg.