:

Kan fisken se under vann?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan fisken se under vann?
 2. Har fisk hjerne?
 3. Hvorfor kan ikke fisken puste på land?
 4. Har fisk tenner?
 5. Kan fisk puste over vann?
 6. Er fisken fargeblind?
 7. Har fisken følelser?
 8. Har fisk nese?
 9. Kan fisk puste på land?
 10. Hvordan fungerer gjellene til fisker?
 11. Hva skjer i de to hjertekamrene hos fisken?
 12. Har torsk tenner?
 13. Hvordan kan fiskene puste under vann?
 14. Kan fisk drukne?
 15. Hvilke dyr er fargeblinde?

Kan fisken se under vann?

Fiskens øye er i motsetning til oss tilpasset for å se under vann og i tillegg i langt mørkere omgivelser. Derfor blir det også direkte feil å påstå at de forskjellige fargene forsvinner i takt med det vi mennesker oppfatter som lys nede i vannet, eller at fisken ikke ser noe på 100 meters dyp.

Har fisk hjerne?

Hjernen vår er et fantastisk organ. Den gjør at vi kan tenke, huske ting, oppleve verden og bruke sansene våre. Slik er det også for fiskene. De har en relativt stor hjerne, men hvor gode er de til å lære og huske ting?

Hvorfor kan ikke fisken puste på land?

hvorfor dør fiskland? Luft har høyere oksygeninnhold enn vann, og diffusjonshastigheten er høyere. På tross av dette dør de fleste fisker av oksygenmangel dersom de blir liggende på land.

Har fisk tenner?

De fleste fiskene er karnivore, hvorav noen har tenner og kjever som kan knuse maten. Når munnen åpnes raskt gir dette et undertrykk som gjør at byttet suges inn i munnen. Herbivore fisk spiser plankton og alger og er primærkonsumenter.

Kan fisk puste over vann?

Gjellene gjør at dyrene klarer å utnytte oksygenet som finnes i vannet. Når vann strømmer gjennom gjellene via munnen tas oksygenet opp gjennom masse små blodårer i gjellene.

Er fisken fargeblind?

Fisk er ikke fargeblind (haiene er det), og de har et særdeles godt syn som er tilpasset mye dårligere lysforhold et menneske øye.

Har fisken følelser?

Lenge har vi trodd at fisk ikke kan føle noe. Men fisk kan føle glede, smerte, frykt, forventning og sinne. Fisk kan til og med bli deprimert.

Har fisk nese?

Noen arter har føletråder rundt eller under munnen og pigger i varierende antall og størrelse på hodet. Neseåpningene er ikke forbundet med svelget som hos mange andre dyr, men er åpninger som leder vann forbi sansecellene i lukteorganet og ut igjen.

Kan fisk puste på land?

En slangelignende fisk som kan puste luft og bevege seg på land er oppdaget for første gang i Georgia i USA. Myndighetene ber alle som ser den om å drepe den.

Hvordan fungerer gjellene til fisker?

Gjellene består av tynnveggede hudpartier, rikelig forsynt med blodårer til opptak av oksygenet i vann og til utskillelse av karbondioksid fra blodet. Hos enkelte ormer, insekter og fisk fungerer slimhuden i endetarmen som gjelle ved at tarmen fylles med friskt vann som regelmessig skiftes.

Hva skjer i de to hjertekamrene hos fisken?

Laksens sirkulasjonssystem Hjertet har to kamre, og blodet går én runde i kroppen. Oksygenfattig blod pumpes fra hjertet til gjellene hvor det skjer en gassutveksling. Fisken kvitter seg med CO2 til vannet og tar opp oksygen til blodet.

Har torsk tenner?

Lengre inn i torskens munnåpning fant vi også tenner. Disse tennene brukes til å hindre at mat som fisken svelger ikke kommer tilbake. Under gjellelokk forbindelsen på buksiden finner vi hjertet. Hjertet består av et hjertekammer og et forkammer.

Hvordan kan fiskene puste under vann?

Gjeller er et pusteorgan (for noen arter også fødeopptaksorgan) hos fisk og andre vannlevende organismer. De har to hovedoppgaver; gassutveksling og væskebalanseregulering. Gassutvekslingen består i å tilføre blodet oksygen fra vann og skille ut karbondioksid.

Kan fisk drukne?

Hos enkelte, særlig lungefisker, men også hos noen ganoidfisker, Amia, Lepidosteus, Polypterus med flere, kan svømmeblæren fungere som «lunge». Noen av disse fiskene må til overflaten for å snappe luft selv når de lever i vann, og de kan «drukne» hvis de hindres i det.

Hvilke dyr er fargeblinde?

De fleste jegere tror at dyr er fargeblinde, men det er faktisk ikke påvist et eneste pattedyr uten et visst fargesyn! Det er imidlertid et hav av forskjell mellom bare å se svart/hvitt og å se like mye farger som oss!