:

Hvorfor lyser ild?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvorfor lyser ild?
  2. Hvad indeholder ild?
  3. Hvad er varmest i en flamme?
  4. Hvad kræver ild?
  5. Hvad er det der brænder i en flamme?
  6. Hvordan opdagede man ild?

Hvorfor lyser ild?

For ild er intet andet end lysende eller rettere glødende luftarter. Flammen på et stearinlys består af fordampet brændende stearin, og ilden i pejsen består af de luftarter, der undslipper fra det brændende træ. Ildens farve er bestemt ved forbrændingsprocessens temperatur.

Hvad indeholder ild?

Ild, forbrænding, som foregår under afgivelse af energi som varme og lys. Forbrændingen kræver et brændbart stof, brændslet, og tilførsel af ilt fra atmosfæren. Under forbrændingen udvikles der fra visse brændsler, fx træ, brændbare gasser, som antændt viser sig som flammer.

Hvad er varmest i en flamme?

Den højeste temperatur findes næsten inde i flammen, hvor der er en lys blå del, der ligger temperaturen omkring 1400 ºC. Flammens farve varierer derefter over gul, orange til rødt. I den røde del er temperaturen omkring 800 ºC.

Hvad kræver ild?

Udtrykket kommer af, at man grundlæggende skal have tre elementer for at ild kan opstå: Ilt, tilstrækkelig varme og brændbart materiale. Disse tre ting illustreres normalt som værende siderne i en trekant. Sammensættes disse elementer, kan ilden opstå – fjernes et af elementerne slukkes ilden (eller kan ikke opstå).

Hvad er det der brænder i en flamme?

En flamme (fra latin: flamma) er et lysende synligt resultat af en exoterm kemisk reaktion, eksempelvis forbrænding af en gas, hvor der udvikles ild.

Hvordan opdagede man ild?

Menneskelig brug af ild kan påvises allerede for 790.000 år siden. Det var ét af menneskehedens store fremskridt, da man opdagede, hvordan man kunne kontrollere ilden. Det gjorde tilværelsen mere sikker, og det skabte forudsætningen for, at menneskene kunne udvandre fra Afrika til koldere egne.