:

Kan man købe hus uden permanent opholdstilladelse?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man købe hus uden permanent opholdstilladelse?
  2. Hvornår kan man købe fast ejendom i Danmark?
  3. Hvem kan købe en kolonihave?
  4. Hvem ejer en kolonihave?
  5. Hvor kan man se om en ejendom har bopælspligt?
  6. Kan tyske statsborgere købe sommerhus i Danmark?

Kan man købe hus uden permanent opholdstilladelse?

Hvis du ikke har bopæl i Danmark og heller ikke tidligere har haft det i sammenlagt 5 år, så kan du som udgangspunkt kun købe fast ejendom her i landet med tilladelse fra Justitsministeren. Tilladelse søges gennem Civilstyrelsen.

Hvornår kan man købe fast ejendom i Danmark?

Udgangspunktet er, at hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du have tilladelse fra Civilstyrelsen til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Hvem kan købe en kolonihave?

Alle medlemmer af Kolonihaveforbundet er underlagt Kolonihaveforbundets vurderingsregler, som betyder, at et kolonihavehus ikke kan sælges eller overdrages, uden at have og bebyggelse er blevet vurderet. Formålet med vurderingsreglerne er at fastsætte en maksimal tilladt salgspris.

Hvem ejer en kolonihave?

De fleste kolonihaveforeninger ejer ikke jorden, men lejer den af kommunen eller staten på langfristede aftaler. Indehaveren af en kolonihave lejer derfor sin grund af eller gennem foreningen. I mange kommuner er det en betingelse, at du bor i kommunen, hvis du ønsker at leje en kolonihave.

Hvor kan man se om en ejendom har bopælspligt?

Du kan altid kontakte kommunen for at finde ud af, om der er bopælspligt på en bestemt helårsbolig eller ej.

Kan tyske statsborgere købe sommerhus i Danmark?

Hvis en EU-borger vil købe et sommerhus i Danmark, skal personen søge tilladelse hos Justitsministeriet. Ministeriets giver normalt kun en ansøger lov til at købe en fritidsbolig, hvis ansøgeren har et særlig tilknytning til Danmark.