:

Kan man købe bolig i Danmark som udlandsdansker?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man købe bolig i Danmark som udlandsdansker?
  2. Kan udlændinge leje bolig i Danmark?
  3. Kan udlændinge købe fast ejendom i Danmark uden tilladelse?
  4. Kan man købe fast ejendom i Danmark?
  5. Kan selskaber købe fast ejendom?

Kan man købe bolig i Danmark som udlandsdansker?

Udgangspunktet er, at hvis du ikke har bopæl i Danmark i erhvervelseslovens forstand eller ikke har haft bopæl i Danmark i mindst 5 år, skal du have tilladelse fra Civilstyrelsen til at erhverve fast ejendom i Danmark.

Kan udlændinge leje bolig i Danmark?

Du kan som asylansøger ansøge Udlændingestyrelsen om tilladelse til at bo i en privat bolig i Danmark, som du selv finansierer, indtil du får opholdstilladelse, udrejser eller udsendes. En egenfinansieret bolig kan være et almindeligt lejemål, herunder fremleje, i en beboelsesejendom eller villa.

Kan udlændinge købe fast ejendom i Danmark uden tilladelse?

  • Udlændinge kan ikke erhverve fast ejendom i Danmark uden justitsministeriets tilladelse, jfr. lov om erhvervelse af fast ejendom § 1. Loven retter sig ikke direkte imod udlændinge, idet den indeholder et bopælskrav og ikke et nationalitetskrav. For at købe fast ejendom i Danmark uden tilladelse skal man have bopæl i landet.

Kan man købe fast ejendom i Danmark?

  • For at købe fast ejendom i Danmark uden tilladelse skal man have bopæl i landet. Dette indebærer, at danske statsborgere, der ikke bor i Danmark, som udgangspunkt heller ikke kan erhverve fast ejendom her i landet.

Kan selskaber købe fast ejendom?

  • Selskabers erhvervelse Som nævnt kan selskaber som hovedregel uden begrænsning købe fast ejendom her i landet. For at denne regel ikke udnyttes til brug for omgåelse af reglerne om begrænsningen i retten til køb af sommerhuse, kan selskaber kun købe fast ejendom, hvis der underskrives en erklæring om, at købet sker erhvervsmæssigt eller til helårsbeboelse.