:

Hvornår er det godt at bruge et søjlediagram?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvornår er det godt at bruge et søjlediagram?
  2. Hvordan vender man data i Excel?
  3. Hvordan tilføjer man tekst i Excel?
  4. Hvad kan man bruge et diagram til?
  5. Hvad er forskellen mellem søjlediagram?

Hvornår er det godt at bruge et søjlediagram?

Søjlediagram. Et søjlediagram bruger man ofte til at sammenligne grupper af størrelser. Her er eksempelvis et søjlediagram, der viser, hvor mange timer klassens piger og drenge bruger på læsning om ugen.

Hvordan vender man data i Excel?

Hvis du har et regneark med data i kolonner, du skal rotere for at omarrangere det i rækker, skal du bruge funktionen Transponer. Med den kan du hurtigt skifte data fra kolonner til rækker eller omvendt. Bemærk!: Hvis dine data findes i en Excel-tabel, er funktionen Transponer ikke tilgængelig.

Hvordan tilføjer man tekst i Excel?

Indsætte et tekstfelt i et diagram Klik på det diagram, hvor du vil tilføje et tekstfelt. Klik på det sted i diagrammet, hvor du vil starte et hjørne af tekstfeltet, og træk, indtil tekstfeltet har den ønskede størrelse. Skriv den ønskede tekst i tekstfeltet. Teksten ombrydes i tekstfeltet.

Hvad kan man bruge et diagram til?

Der er flere forskellige diagramtyper, og hos Danmarks Statistik kan du få vist de data, du har valgt, i den diagramtype, du ønsker det. Det kunne fx være: et cirkeldiagram. et søjlediagram....2. DATA

  • skabe overblik.
  • vise en udvikling.
  • vise en ændring.
  • sammenligne forskellige samfundsforhold.

Hvad er forskellen mellem søjlediagram?

Et søjlediagram eller et pindediagram er et diagram, hvor man gennem højden på søjlerne illustrerer de forskellige frekvensers fordeling. Forskellen på søjle- og pindediagrammet er bredden på søjlerne/stolpe; de er smallest i et pindediagram.