:

Hvad er Lffe?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er Lffe?
 2. Hvilket ansvar har sælger for afgivne garantier?
 3. Hvornår gælder Lffe?
 4. Hvilken lov er Lffe?
 5. Hvad er en skjult mangel?
 6. Hvad er Forbrugerbeskyttelsesloven?
 7. hva er prisen for en tilstandsrapport?
 8. hva er verditakst i tilstandsrapport?
 9. hva er tilstandsrapport for bil?
 10. hva er tilstandsrapport for en bolig?

Hvad er Lffe?

2.0 Huseftersynsordningen Hovedformålet med LFFE er, at sikre sælger og køber en rimelig og tidssvarende beskyttelse i forbindelse med aftaler om erhvervelse af fast ejendom. Med dette menes, at både køber og sælger er beskyttet af LFFE.

Hvilket ansvar har sælger for afgivne garantier?

Sælger kan gøres ansvarlig på følgende to grundlag: Et erstatningsretligt grundlag, hvor sælger enten har afgivet en garanti, eller hvor sælger kendte eller burde have kendt manglen og ikke oplyst herom. Et forholdsmæssigt afslag i købssummen såfremt manglen medfører en værdiforringelse af ejendommen.

Hvornår gælder Lffe?

LFFE § 12. Er købsaftalen blevet tinglyst på tidspunktet, hvor køber fortryder, påhviler det køber at tage skridt til aflysning af købsaftalen inden udløbet af fristen på de 6 hverdage fra aftalens indgåelse, jf. LFFE § 9.

Hvilken lov er Lffe?

Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v. Herved bekendtgøres lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., jf. lovbekendtgørelse nr.

Hvad er en skjult mangel?

Skjulte fejl og mangler skal forstås som mangelfulde forhold ved boligen, som ikke kan ses med det blotte øje. Det kræver derfor destruktive indgreb, førend de kan konstateres. Skjulte fejl og mangler kan også være hvor det mangelfulde forhold endnu ikke er kommet til syne ved risikoens overgang, dvs.

Hvad er Forbrugerbeskyttelsesloven?

Lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom indeholder regler om den såkaldte ”Huseftersynsordning” samt regler om købers fortrydelsesret.

hva er prisen for en tilstandsrapport?

 • Prisen for en tilstandsrapport kan variere fra rundt 5.000 og oppover for leiligheter og hus. Med tillegg for utleiedeler, tilleggsbygninger, krypkjeller m.m. Det kan være en skremmende pris for noen, men tryggheten det gir i ettertid, samt muligheten for høyere bud bør du også vurdere.

hva er verditakst i tilstandsrapport?

 • Det rapporten derimot ikke tar for seg er verdien på boligen, som regnes ikke bare fra teknisk tilstand, men også beliggenhet, nærhet til fasiliteter og sentrum, samt utsikt og innsyn. Derfor kan man få tilstandsrapport med verditakst i tillegg, om man trenger det.

hva er tilstandsrapport for bil?

 • Tilstandsrapport for bil har samme nytteverdi som for bolig. Man får et inntrykk av bilens tilstand, og kan brukes ved salg av bil. Du har opplysningsplikt ved salg av bil, akkurat som med bolig, og en slik rapport kan minske sjansen for konflikt. For biler er det verksted og teststasjoner som lager rapporten.

hva er tilstandsrapport for en bolig?

 • Når en tilstandsrapport utføres, så bruker takstmann et standardisert skjema med tilstandsgrader for å vurdere boligen. Disse blir satt ut fra en referanse på forventet levealder på tilsvarende bygningsdeler. Siden det er de samme gradene og punktene som brukes av takstkontoret over hele landet, blir det lettere å sammenligne flere boliger.