:

Hvor meget koster det at føde?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget koster det at føde?
  2. Kan man selv vælge hvor man vil føde?
  3. Er jordemoder gratis?
  4. Hvilket fødested skal jeg vælge?
  5. Hvordan finder man fødselstidspunkt på sundhed dk?
  6. Hvor mange fødeafdelinger er der i Danmark?
  7. Hvor kan man føde i Region Hovedstaden?

Hvor meget koster det at føde?

Taksten for en traditionel vaginal fødsel er i snit cirka 19.000 kroner. Når en kvinde vælger et kejsersnit, koster det altså omtrent 10.000 kroner mere, end hvis hun havde født vaginalt.

Kan man selv vælge hvor man vil føde?

Selv om du i udgangspunktet hører til et bestemt hospital, er der frit sygehusvalg i Danmark. Det betyder, at du i princippet selv kan vælge, hvor du vil føde. Der er dog det forbehold, at der skal være plads til dig på det hospital, du ønsker at føde på, både på fødeafdelingen og fødeklinikken samt på børneafdelingen.

Er jordemoder gratis?

Det koster ikke noget at gå til konsultationer hos praktiserende læge, jordemoder og på sygehuset ligesom det er gratis at føde og få omsorg i forbindelse med barselsperioden.

Hvilket fødested skal jeg vælge?

Du har som udgangspunkt ret til selv at vælge, hvilket offentligt hospital du ønsker at føde på. Det forudsætter dog, at der er kapacitet på det pågældende fødested, og at der ikke er særlige omstændigheder i forbindelse med din graviditet, der taler imod dette.

Hvordan finder man fødselstidspunkt på sundhed dk?

Hvis du er født i 1989 eller senere, kan du næsten altid finde dit fødselstidspunkt på www.sundhed.dk. Hvis du er født i 2001 eller senere, kan du finde dit fødselstidspunkt på www.borger.dk.

Hvor mange fødeafdelinger er der i Danmark?

Siden årtusindeskiftet er der sket en samling og specialisering af både obstetriske og pæ- diatriske funktioner på de danske sygehuse. Der eksisterer i dag 21 fødeafdelinger på landsplan, hvor 97 % af fødslerne varetages.

Hvor kan man føde i Region Hovedstaden?

Der er 5 fødesteder i regionen, Hillerød, Herlev, Rigshospitalet, Hvidovre og Bornholm. Hvis du vil have flere informationer omkring de enkelte fødesteder eller hospitaler så klik ind på fødestedernes egne hjemmesider. Vi håber, at du får en super god fødsel, og at det bliver en rigtig dejlig oplevelse for dig.