:

Hvordan nedarves hæmofili?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan nedarves hæmofili?
  2. Hvorfor får man næseblod ud af det blå?
  3. Hvad betyder det at være bløder?
  4. Kan kvinder være bløder?
  5. Er det farlig med indre blødninger?

Hvordan nedarves hæmofili?

Hæmofili A og B er arvelige blødersygdomme, som nedarves ved den kønsbundne form for arvegang. Genet for begge sygdomme er lokaliseret til X-kromosomet (det ene kønskromosom). Da drenge kun har ét X-kromosom (og ét Y-kromosom), vil et sygt X- hæmofili-kromosom altid føre til blødersygdom hos en dreng.

Hvorfor får man næseblod ud af det blå?

Slag eller tryk mod næsen. Fremmedlegemer i næsen. Infektioner i næsen og omgivelserne.

Hvad betyder det at være bløder?

Blødersygdom er en tilstand, hvor blodet ikke størkner som normalt, hvilket medfører en øget tendens til blødninger. Blødersygdomme er forholdsvis sjældne sygdomme og langt hovedparten er arvelige. Den mest almindelige blødersygdom er von Willebrands sygdom. De næsthyppigste blødersygdomme er hæmofili A og B.

Kan kvinder være bløder?

Kvinder med blødersygdom kan have symptomer som kraftig menstruation og svær blødning ved fødsel. Hæmofili rammer hyppigst mænd, men kvinder der bærer sygdomsgenet kan også opleve øget blødningstendens. De mest udbredte blødersygdomme blandt kvinder er ITP og von Willebrands sygdom.

Er det farlig med indre blødninger?

Man bør mistænke en indre blødning, hvis: Personen viser tegn på shock. Der kan være en stor hævelse. Personen har kraftige smerter i mave eller brystkasse.