:

Hvor mange masseuddøen?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor mange masseuddøen?
  2. Hvorfor hedder det en sølvfisk?
  3. Hvilke næringssalte findes i havet?
  4. Hvor mange masseudryddelser fænomener har der været i Jordens historie?
  5. Hvor kommer næringssalte fra?
  6. Hvilke dyr stammer fra dinosaurerne?

Hvor mange masseuddøen?

Situationen er så alvorlig, at forskere er begyndt at kalde det for den sjette masseuddøen – en betegnelse reserveret til perioder, hvor over halvdelen af alle arter uddør. Det sker heldigvis ekstremt sjældent, og er kun indtruffet fem gange tidligere i den sidste halve milliard år – senest da dinosaurerne uddøde.

Hvorfor hedder det en sølvfisk?

De små insekter, som ofte er at finde på badeværelsesgulvet, hedder egentlig sølvkræ, men går i daglig tale under navnet sølvfisk, fordi deres sølvglinsende udseende og bugtende bevægelser leder tankerne hen på små, skællede fisk.

Hvilke næringssalte findes i havet?

Det mest almindelige salt i havvand er køkkensalt - natriumclorid, NaCl, men der er også andre salte og mineraler i havvandet - fx næringssalte med fosfor og kvælstof. Det skal havplanterne bruge for at vokse. Fosfor findes overvejende som fosfat (PO43-).

Hvor mange masseudryddelser fænomener har der været i Jordens historie?

Masseudryddelse er en betegnelse, man bruger, når verdensomspændende katastrofer udsletter meget store dele af jordens dyre- og planteliv. I jordens historie har der været fem masseudryddelser, som var forårsaget af naturkatastrofer.

Hvor kommer næringssalte fra?

Næringsstofferne i søvandet kommer dels fra de marker og det land, der omgiver søen, dels fra de vandløb eller tilløb, der fører til søen. Næringsstofferne kan således komme langvejs fra i søer, der gennemstrømmes af store vandløb, og som medbringer vand og næringsstoffer fra land og by i et stort opland.

Hvilke dyr stammer fra dinosaurerne?

For i virkeligheden har vi stadig dinosaurer iblandt os. Fuglene nedstammer nemlig i lige linje fra små rovdinosaurer, der fik fjer. Men alle de ”klassiske” dinosaurer er altså uddøde sammen med en masse andre dyregrupper som fx havøgler og flyveøgler. Meget tyder på, at det skyldtes en verdensomspændende katastrofe.