:

Hvad koster en autorisation sygeplejerske?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad koster en autorisation sygeplejerske?
  2. Hvor er mit autorisationsbevis?
  3. Hvordan opnås autorisation?
  4. Hvordan kan man miste sin autorisation?
  5. Hvornår får jeg min autorisation?
  6. Hvad er et autorisationsbevis?

Hvad koster en autorisation sygeplejerske?

Det koster 313 kr. i gebyr at få udstedt en autorisation.

Hvor er mit autorisationsbevis?

Alle sundhedspersoner, som har en autorisation, er registreret i Autorisationsregisteret. Som sundhedsperson kan du finde dit autorisationsID i registeret. Som arbejdsgiver eller privatperson kan du slå op i registeret og se en sundhedspersons aktuelle autorisationsstatus.

Hvordan opnås autorisation?

Vi udsteder automatisk en autorisation til dig, når du har bestået den medicinske embedseksamen og har aflagt lægeløfte. Du må kun arbejde som og kalde dig læge, hvis du har en autorisation. Hvis du vil arbejde selvstændigt som læge, skal du desuden søge tilladelse til selvstændigt virke.

Hvordan kan man miste sin autorisation?

Fratagelse af autorisation eller frivillig fraskrivelse

  1. Hvis denne har et misbrug eller en sygdom, der gør, at denne kan være til fare for sine patienter. ...
  2. Hvis denne arbejder fagligt uforsvarligt. ...
  3. Hvis denne er under tilsyn og undlader at svare på vores breve eller på anden vis nægter at samarbejde.

Hvornår får jeg min autorisation?

Sådan får du en autorisation bestå erhvervsuddannelsen til social- og sundhedsassistent (eller bestå en udenlandsk eksamen, som svarer til den danske). Vi får automatisk besked fra dit uddannelsessted, når du har bestået. sende din ansøgning via ansøgningsskemaet. betale et gebyr.

Hvad er et autorisationsbevis?

En autorisation er bevis for retten til at arbejde som autoriseret sundhedsperson og anvende en bestemt titel. En autorisation udstedes på baggrund af en gennemført uddannelse og medfører, at man bliver omfattet af autorisationsloven.