:

Hvem kan få statsborgerskab?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem kan få statsborgerskab?
 2. Hvor ser man sit statsborgerskab?
 3. Er det svært at få dansk statsborgerskab?
 4. Hvornår er næste Grundlovsceremoni?
 5. Hvilke krav stilles der til udenlandske ansøgere til dansk statsborgerskab?

Hvem kan få statsborgerskab?

Det er et krav, at du bor fast i Danmark og er registreret på en dansk adresse i CPR-registeret (læs mere). Du skal have haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Der gælder undtagelser til særlige grupper såsom flygtninge, børn, ægtefæller til danske statsborgere osv. (læs mere).

Hvor ser man sit statsborgerskab?

Personer, der har fået dansk statsborgerskab ved fødslen, ved forældrenes indgåelse af ægteskab eller ved adoption, kan søge om bevis for deres danske statsborgerskab – et såkaldt statsborgerretsbevis. Ansøgning om bevis for dansk statsborgerskab indgives på et særligt ansøgningsskema.

Er det svært at få dansk statsborgerskab?

Danmark har i forvejen en slags delt europarekord i svært tilgængeligt statsborgerskab. Vi har de strengeste krav til selvforsørgelse og sproglig formåen. Der er lang ventetid. Og den prøve, man skal igennem, er notorisk svær (Berlingske).

Hvornår er næste Grundlovsceremoni?

Den næste grundlovsceremoni finder sted den 28. september 2022 på Københavns Rådhus.

Hvilke krav stilles der til udenlandske ansøgere til dansk statsborgerskab?

ved lov, skal du opfylde en række betingelser, som drejer sig om:

 • afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet.
 • tidsubegrænset opholdstilladelse i minimum 2 år når loven vedtages og bopæl i Danmark.
 • ophold.
 • kriminalitet.
 • gæld til det offentlige.
 • selvforsørgelse.
 • danskkundskaber.