:

Hvem skal have arbejdstilladelse i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvem skal have arbejdstilladelse i Danmark?
  2. Hvor kan jeg finde min arbejdstilladelse?
  3. Hvordan ser en arbejdstilladelse ud?
  4. Hvad er kravet for at man kan få arbejdstilladelse i Danmark gennem beløbsordningen?
  5. Hvis man vil tilbage til sit hjemland?

Hvem skal have arbejdstilladelse i Danmark?

hvis du er EU/EØS-statsborger, skal du have et EU-opholdsdokument, som beviser, at du har ret til at bo og arbejde i Danmark. hvis du er statsborger i et land uden for Norden og EU/EØS, skal du have en gyldig opholds- og arbejdstilladelse for at kunne bo og arbejde i Danmark.

Hvor kan jeg finde min arbejdstilladelse?

Menu | borger.dk

  • Udlændinge i Danmark.
  • Ret til at opholde sig i Danmark.
  • Ansøg om opholds- og/eller arbejdstilladelse.

Hvordan ser en arbejdstilladelse ud?

Hvordan ser en arbejdstilladelse ud? Når en udlænding har opholdstilladelse i Danmark, har udlændin- gen et opholdskort som bevis. Et opholdskort er et plastikkort på størrelse med et dankort. Det vil stå på opholdskortet, om udlændingen har ret til at arbej- de.

Hvad er kravet for at man kan få arbejdstilladelse i Danmark gennem beløbsordningen?

Det er en betingelse, at din arbejdstid er mindst 30 timer om ugen. Kravet om, at din løn er på mindst beløbsgrænsen gælder uanset timetal. Der kan ikke gives en opholds- og arbejdstilladelse til en stilling, som er omfattet af en lovlig arbejdskonflikt.

Hvis man vil tilbage til sit hjemland?

En enkeltbillet til hjemlandet eller det tidligere opholdsland. I helt særlige tilfælde kan kommunen bevillige en returbillet til en ledsager, hvis det drejer sig om ældre, syge og helbredsmæssigt svage personer. Du kan få støtte til udgifter på højst 31.836 kr.