:

Hvordan opretter jeg en konto i Schweiz?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan opretter jeg en konto i Schweiz?
  2. Kan man sætte penge i en svensk bank?
  3. Er der negative renter i Sverige?
  4. Hvordan får man et svensk personnummer?
  5. Kan man have en konto i udlandet?

Hvordan opretter jeg en konto i Schweiz?

Som dansk statsborger har du lov til at oprette en konto i udlandet. Du skal bare oplyse skattevæsenet herom. Har du en konto i et andet EU land, sker videregivelsen af oplysningerne helt automatisk, som en følge af Rentebeskatningsdirektivet som gennemførtes d.

Kan man sætte penge i en svensk bank?

Du har ret til at åbne en konto i en bank i Sverige, hvis du kan identificere dig og banken således kan kontrollere din identitet. Banken kan ikke kræve at du har et svensk personnummer eller en adresse i Sverige.

Er der negative renter i Sverige?

Mens den svenske understreger, at bankerne i Sverige er tilbageholdende med at bruge negative renter. »Vi er bekymrede for, at negative renter på indlånskonti kan være problematisk i forhold til både de kontraktlige principper, national lovgivning i Finland og EU's regler om adgang til basale betalingskonti.

Hvordan får man et svensk personnummer?

Hvis du flytter til Sverige og skal bo der i mere end ét år, skal du folkeregistreres og have et svensk personnummer. I Sverige er det Skatteverket, der behandler folkeregistreringen. Du kan søge om at blive folkeregistreret og få et svensk personnummer, når den faktiske flytning til Sverige har fundet sted.

Kan man have en konto i udlandet?

Hvis du er lovligt bosat i et EU-land, har du ret til at åbne en almindelig bankkonto eller "basisbankkonto". Bankerne må ikke afvise din ansøgning om at åbne en almindelig bankkonto, blot fordi du ikke bor i det land, hvor banken hører hjemme.