:

Kan man få udbetalt sin pension hvis man flytter til udlandet?

Indholdsfortegnelse:

  1. Kan man få udbetalt sin pension hvis man flytter til udlandet?
  2. Kan en førtidspensionist flytte til udlandet?
  3. Kan man få folkepension som udlandsdansker?
  4. Hvor lang tid må man være i udlandet som førtidspensionist?
  5. Kan man få folkepension hvis man ikke har arbejdet?
  6. Hvad er den offentlige pension i Tyskland?

Kan man få udbetalt sin pension hvis man flytter til udlandet?

Hvis du skal på ferie eller være i udlandet i kortere tid, har opholdet ingen betydning for din pension og eventuelle tillæg. Flytter du derimod din adresse til udlandet, skal Udbetaling Danmark vurdere, om dit ophold i udlandet er midlertidigt eller en flytning.

Kan en førtidspensionist flytte til udlandet?

Førtidspensionister kan rejse på ferie og også tage længerevarende ophold i udlandet. For at beholde retten til førtidspension, skal du overholde reglerne i pensionslovgivningen. Når du bevarer din bopæl i Danmark , kan du tage midlertidigt ophold i udlandet.

Kan man få folkepension som udlandsdansker?

Du kan muligvis få folkepension fra Danmark, selvom du hverken bor i et EU/EØS-land, Schweiz eller et land, som Danmark har indgået aftale om pension med. Det forudsætter, at: Du er statsborger i et EU/EØS-land, Schweiz eller Storbritannien.

Hvor lang tid må man være i udlandet som førtidspensionist?

Du skal bevare en reel faktisk bopæl i Danmark og være tilmeldt folkeregisteret. Du har mulighed for at opholde dig i udlandet i en samlet periode af op til 6 måneders varighed i løbet af 12 måneder. Hvis du er i tvivl om dit ophold i udlandet har betydning for din pension, skal du kontakte Udbetaling Danmark.

Kan man få folkepension hvis man ikke har arbejdet?

Hvis du har dansk indfødsret, og har haft fast bopæl i Danmark i mindst 30 år mellem dit fyldte 15. år og folkepensionsalderen, kan du tilkendt folkepension, uanset hvilket land du bor i.

Hvad er den offentlige pension i Tyskland?

For i Tyskland er der ingen folkepension. I stedet er pensionen afhængig af det, man har tjent igennem livet. For de mange lavtlønnede eller kontanthjælpsmodtagere betyder det en meget lav pension. Flere og flere fortsætter derfor med at arbejde.