:

Hvad er kriterierne for en primær nøgle?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er kriterierne for en primær nøgle?
 2. Hvad en database?
 3. Hvad er en tabel i en database?
 4. Hvad er en database opbygget af?
 5. Hvilke typer database findes der?
 6. Hvordan definerer vi en database?
 7. Hvad skal der til for at en database er en relationsdatabase?
 8. Hvad er formålet med en database?
 9. Hvad bruges database til?
 10. Hvad kan en virksomhed bruge en database til?
 11. Hvilke data vil være relevant at kunne trække af databasen?
 12. Hvad betyder relationsdatabase?

Hvad er kriterierne for en primær nøgle?

En primær nøgle er et felt eller en række felter med værdier, der er unikke gennem hele tabellen. Da alle poster har forskellige værdier for nøglen, kan nøglens værdier bruges til at henvise til hele poster. Hver tabel kan kun have én primær nøgle.

Hvad en database?

En database er en organiseret samling af data. En database udgør sammen med software til databasestyring, anvendelsesprogrammer og lagringsmedier et databasesystem. Databaser udnyttes til utallige formål på alle størrelser computere fra store centrale maskiner til pc'er og lagres normalt på harddiske.

Hvad er en tabel i en database?

Tabeller er vigtige objekter i en database, fordi de indeholder alle oplysningerne eller dataene. En database til en virksomhed kan eksempelvis indeholde en tabel med kontakter, der omfatter navnene på deres leverandører, mailadresser og telefonnumre.

Hvad er en database opbygget af?

I en relationel database kan man oprette tabeller. Tabeller består af rækker (rows) af felter. De felter, i hver kolonne, der står i samme række, kaldes en post (tupple). Relationerne mellem tabellerne udgør den enkelte databases struktur.

Hvilke typer database findes der?

Der findes mange forskellige typer databaser, herunder: MySQL, Oracle DB og Microsoft SQL. Databaser kan anvendes til at lagre stort set al information. Alt efter hvilken database man bruger, er der også mulighed for at lave større matematiske udregninger og lignende, direkte i databasen.

Hvordan definerer vi en database?

En database er et program til at gemme data i en struktureret form og skabe relationer mellem disse. I mange henseender kan man sammenligne en database med et regneark. Hvor man i regnearket har faner, har man tabeller i databasen.

Hvad skal der til for at en database er en relationsdatabase?

Princippet i relationsdatabaser er, at de enkelte data i basen så vidt muligt kun optræder en gang, og det opnår man ved at oprette særskilte tabeller til alle systemets entiteter. En relations database er en database bygget op med et bestemt logisk view. rækker/records (tupler). Felter indeholder kun taomiske værdier.

Hvad er formålet med en database?

En database er et værktøj til at indsamle og organisere oplysninger. Databaser kan lagre oplysninger om personer, produkter, ordrer eller andet. Mange databaser starter som en liste i et tekstbehandlingsprogram eller regneark.

Hvad bruges database til?

En database er et værktøj til at indsamle og organisere oplysninger. Databaser kan lagre oplysninger om personer, produkter, ordrer eller andet. Mange databaser starter som en liste i et tekstbehandlingsprogram eller regneark.

Hvad kan en virksomhed bruge en database til?

Det er vigtigt at kende og have gode relationer til sine kunder og her vil et CRM-system (Customer Relationship Management) være et godt værktøj. Et CRM-system er en database, som holder styr på kunderelationer, kundedata, salg, marketing samt kundeservice.

Hvilke data vil være relevant at kunne trække af databasen?

observationer, erfaringer og præmisser. Data kan komme i mange forskellige former – oftest er det tal, men det kan også være tekst, billeder, videoer og meget andet.

Hvad betyder relationsdatabase?

En database er relationel, når den er baseret på en relational model med kolonner og rækker, og dens tabeller er forbundet via relationer. Alle relationelle databaser bruger SQL som sprog til at lave forespørgsler i databasen.