:

Hvad tager dårlig lugt i køleskab?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad tager dårlig lugt i køleskab?
  2. Hvad er kølemiddel R32?
  3. Hvornår udfases R410A?
  4. Hvad gør kølemiddel?
  5. Hvad består R410A af?

Hvad tager dårlig lugt i køleskab?

En skål med eddike i kølesektionen vil fjerne de fleste ubehagelige lugte i køleskabet. Alternativt kan du bruge desinfektionsmidlet Rodalon, men vær opmærksom på, at det ikke må blandes med sæbe eller andre rengøringsmidler. Det er desuden ikke en god idé at bruge klorin et sted, hvor der opbevares madvarer.

Hvad er kølemiddel R32?

Kølemidlet R32 er i dag det mest udbredte kølemiddel til varmepumper, og det skyldes det simple faktum, at R32 er langt mere miljøvenligt end kølemidlet R410A, som de fleste varmepumper brugte tidligere. I konkrete tal har R32 en GWP-værdi (Global Warming Potential) på kun 675, mens forgængeren, R410A, ligger på 2.090.

Hvornår udfases R410A?

Den lavere grænse for fyldningens størrelse skal ses som et led i udfasningen af f-gasserne. I foråret 2019 var det planen at udsende bekendtgørelsesændringen i høring i 2019 til ikrafttræden medio 2020. P.t. foreligger der ikke nye udmeldinger om gennemførelsen af planerne, men tidsplanen holder ikke længere.

Hvad gør kølemiddel?

De kølemidler, der hører til de ”naturlige kølemidlerer eksempelvis ammoniak, propan og CO2. Ammoniak er et såkaldt brandnærende kølemiddel. Det vil sige, at ammoniak forstærker forbrændingsprocessen. Propan er et såkaldt brandbart kølemiddel – det vil sige, at det let kan brænde.

Hvad består R410A af?

R410A er en HFC-blanding, som er beregnet til nye R22-anvendelser. Den arbejder ved højere tryk end mange andre kølemidler og kan derfor ikke anvendes ved retrofit af R22-anlæg.