:

Hvor meget kan man overføre til Thailand?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget kan man overføre til Thailand?
  2. Kan du åbne en bankkonto i et andet land?
  3. Hvordan udfylder du en bankkonto?
  4. Hvordan sikrer du din bankkonto i Euro?
  5. Kan en bank nægte at åbne en almindelig bankkonto?

Hvor meget kan man overføre til Thailand?

Du kan få SWIFT koden fra banken i Thailand eller i din netbank. Overføres beløb større end hvad der svarer til 20.000 USD, skal der udfyldes en erklæring i den thailandske bank, før beløbet kan frigives.

Kan du åbne en bankkonto i et andet land?

  • Hvis du ønsker at åbne en almindelig bankkonti i et andet land end det, du bor i, kan visse EU-lande også bede dig bevise, at du har et reelt behov – f.eks. hvis du bor i ét land og arbejder i et andet. Med en almindelig bankkonto eller en "basisbankkonto" kan du udføre standardtransaktioner, som du har brug for i hverdagen, f.eks.:

Hvordan udfylder du en bankkonto?

  • Før du åbner en konto, skal banken give dig et dokument, der viser de vigtigste tjenester, kontoen tilbyder, og eventuelle gebyrer, som du kan komme til at betale for dem. Det kaldes et "gebyroplysningsdokument". Du kan bruge det til at sammenligne udgifterne til en konto i forskellige banker.

Hvordan sikrer du din bankkonto i Euro?

  • EU's regler sikrer, at pengene på din bankkonto (opsparingskonto og/eller løbende konto) er beskyttet, hvis banken rammes af krise. Dine penge er beskyttet op til et loft på 100 000 euro eller det tilsvarende beløb i det pågældende lands valuta.

Kan en bank nægte at åbne en almindelig bankkonto?

  • Bankerne må ikke afvise din ansøgning om at åbne en almindelig bankkonto, blot fordi du ikke bor i det land, hvor banken hører hjemme. Denne ret gælder ikke andre kontotyper, f.eks. opsparingskonti. Hvornår må en bank nægte dig en almindelig konto?