:

Hvad er et fusionskraftværk?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er et fusionskraftværk?
  2. Hvad gør et atomkraftværk?
  3. Hvad betyder fission?
  4. Hvilke selskaber kan fusionere?
  5. Hvad sker der hvis et atomkraftværk springer?
  6. Hvad er et atomkraft?

Hvad er et fusionskraftværk?

I et fusionskraftværk får man atomerne til at smelte sammen. Det giver energi, når lette atomkerner smelter sammen til tungere. For eksempel kan man få to særlige former af brint til at smelte sammen til en heliumatomkerne. Man kalder processen en fusion, og det frigiver store mængder energi.

Hvad gør et atomkraftværk?

Mere konkret fungerer et atomkraftværk ved, at vand opvarmes, indtil der dannes damp. Dampen driver en turbine, som driver en generator, der producerer elektricitet. Det særlige ved et atomkraftværk ligger i, hvordan den kinetiske energi genereres i første trin af processen.

Hvad betyder fission?

Kernekraft bygger på princippet om fission. Det er en proces, hvor en atomkerme spaltes i to næsten lige store dele, mens der frigøres energi, der er millioner gange større end ved fx forbrænding eller eksplosion. Fission er en proces, som sker naturligt. Uran undergår konstant spontant fission, det går dog langsomt.

Hvilke selskaber kan fusionere?

Et kapitalselskab (hovedsageligt anpartsselskaber og aktieselskaber) kan i henhold til selskabsloven fusionere med et andet kapitalselskab. Der findes flere forskellige typer af fusioner alt efter, hvilke selskaber, der deltager, og hvilke selskaber, der opløses og fortsætter.

Hvad sker der hvis et atomkraftværk springer?

Haglbygen går ind i cellerne i kroppen og skader dem, og i værste fald kan strålingen føre til kræft eller andre alvorlige sygdomme eller børn født med misdannelser. Derfor er det vigtigt, at de radioaktive stoffer aldrig slipper ud af atomkraftværket. Men ulykker kan jo ske.

Hvad er et atomkraft?

Atomkraft er betegnelsen for den energi, der kan udvindes af netop atomernes egenskaber. Her kan en lille masse omdannes til enorme mængder af kraftfuld energi ved at spalte atomer og høste den energi, som bliver frigivet i takt med spaltning.