:

Hvor meget larmer en MR scanner?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvor meget larmer en MR scanner?
  2. Hvad er forskellen på en MR-scanning og en CT scanning?
  3. Hvad er forskellen på en PET scanning og en MR-scanning?
  4. Hvad er forskellen på røntgen og scanning?
  5. Hvorfor larmer MR?

Hvor meget larmer en MR scanner?

Den akustiske lyd fremkommer, når disse kræfter producerer forskellige vibrationer i feltgradientlederne, som derved forplanter sig i de materialer, som fastholder feltgradientlederne inde i scanneren. Støjen kan i sjældne tilfælde nå helt op på 130 dB. Derfor har patienten altid et høreværn på under scanningen.

Hvad er forskellen på en MR-scanning og en CT scanning?

CT-scanning er baseret på røntgenstråling, mens MR-scanning benytter magnetfelter og radiobølger til at danne billeder af kroppen. MR-scanneren har den fordel, at den kan danne billeder i flere planer (vandret, lodret og skråt), hvorimod CT-scanning primært kun optager billeder på tværs (aksialplan).

Hvad er forskellen på en PET scanning og en MR-scanning?

PET står for Positron Emission Tomografi. PET-scanning adskiller sig fra både CT- og MR-scanningerne ved at være baseret på gammastråler. PET-scanning er en billedundersøgelse, hvor man får sprøjtet radioaktivt mærkede sporstoffer ind i kroppen, inden man bliver scannet.

Hvad er forskellen på røntgen og scanning?

Hvis der er mistanke om knoglebrud eller knogleskred bliver man typisk henvist til røntgen. Hvis mistanken er fx. en menisk-skade eller ledbånds-skade, bliver man henvist til en form for scanning.

Hvorfor larmer MR?

Hvorfor larmer MR-scanneren? MR-scanneren indeholder mekaniske dele, som vibrerer, når MR-billederne optages. Afhængigt af hvilke MR-billeder, der optages, er larmen fra MR-scanneren også forskellig.