:

Hvad bruger man en forespørgsel til?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad bruger man en forespørgsel til?
  2. Hvad er en forespørgsel i Access?
  3. Hvordan laver man en database?
  4. Hvordan bruger man Access?
  5. Hvad er flade databaser?
  6. Hvad er den primære nøgle?

Hvad bruger man en forespørgsel til?

Du kan bruge forespørgsler til at få svar på simple spørgsmål, udføre beregninger, kombinere data fra forskellige tabeller og tilføje, ændre eller slette data fra en database. Da forespørgsler er meget fleksible, findes der mange typer forespørgsler, og hvilken type du skal bruge afhænger af opgaven.

Hvad er en forespørgsel i Access?

En forespørgsel er et databaseobjekt i Access. Den gemmer ikke data. I stedet for viser den data, som er gemt i tabeller, og den gør de data tilgængelige for dig, så du kan arbejde med dem. En forespørgsel kan vise data fra én eller flere tabeller, fra andre forespørgsler eller fra en kombination af de to.

Hvordan laver man en database?

Opret en database i Access

  1. Åbn Access. Hvis Access allerede er åben, skal du vælge Filer > Ny.
  2. Vælg Tom database, eller vælg en skabelon.
  3. Angiv navnet på databasen, vælg en placering, og vælg derefter Opret. Hvis det er nødvendigt, skal du vælge Aktivér indhold på den gule meddelelseslinje, når databasen åbnes.

Hvordan bruger man Access?

Du kan bruge Access til at oprette en database uden at skrive koder eller være ekspert i databaser. Flot designede skabeloner hjælper dig med hurtigt at opbygge databaser. Med forespørgsler kan du nemt finde lige de data, du har brug for. Du kan oprette formularer til simpel dataindtastning med det samme.

Hvad er flade databaser?

Man skelner grundlæggende mellem to typer af databaser, den flade database og relationsdatabasen. I den flade database gemmes al data i én stor tabel, men den i relationsdatabasen gemmes i flere, mindre tabeller som så kobles sammen ved hjælp af relationer, deraf navnet.

Hvad er den primære nøgle?

En primær nøgle er et felt eller en række felter med værdier, der er unikke gennem hele tabellen. Da alle poster har forskellige værdier for nøglen, kan nøglens værdier bruges til at henvise til hele poster. Hver tabel kan kun have én primær nøgle.