:

Hvad hedder æslets lyd?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad hedder æslets lyd?
  2. Hvor mange slags frøer findes der?
  3. Hvordan lever frøer af insekter?
  4. Hvad er forskellen på frøer og tudser?
  5. Kan Frøen have store øjne?
  6. Hvad hedder butsnudede frø i Danmark?

Hvad hedder æslets lyd?

1. Stilheden brydes med mellemrum af æslet, der skryder i langstrakte, harkende brøl JCGrøn90. Vindrose, 1990.

Hvor mange slags frøer findes der?

Padder udgør klassen Amphibia, der omfatter tre grupper: Ormepadder, halepadder (salamandre) og springpadder (frøer og tudser). Der findes omkring 5.000 paddearter verden over. Der findes i alt 14 hjemmehørende arter af padder i Danmark. De omfatter de to grupper: Salamandre samt frøer og tudser.

Hvordan lever frøer af insekter?

  • Frøen lever i nærheden af vand og lever af forskellige insekter som f.eks. biller, fluer, bænkebidere, larver, edderkopper og skovsnegle. De fleste frøer har en lang tunge, som de bruger til at fange insekterne med. Frøen har store øjne, som den bruger, når den skal holde udkig efter middagsmaden eller mulige fjender.

Hvad er forskellen på frøer og tudser?

  • Man kan kende forskel på frøer og tudser ved, at frøernes hud er glat, og tudsernes hud har vorter. Haletudsen kommer ud af de æg, som frøerne lægger om foråret. Når haletudsen er ca. 11 uger gammel, er den blevet til en lille frø og kan gå i land.

Kan Frøen have store øjne?

  • Frøen har store øjne, som den bruger, når den skal holde udkig efter middagsmaden eller mulige fjender. Frøen hører også godt. Frøer kan have “klatre-tæer”, “svømme-tæer” eller “grave-tæer”.

Hvad hedder butsnudede frø i Danmark?

  • Den almindelige frø i Danmark og resten af Europa hedder den butsnudede frø. Den er godt camouflereret, hvad der er nødvendigt, hvis den skal have en chance for at undgå at blive ædt af f.eks. fugle og snoge. Frøer og tudser er fredede i Danmark, men deres levesteder er ikke fredede.