:

Er der negative renter i Tyskland?

Indholdsfortegnelse:

  1. Er der negative renter i Tyskland?
  2. Kan en bank nægte at åbne en almindelig bankkonto?
  3. Hvordan sikrer du din bankkonto i Euro?
  4. Kan du åbne en almindelig bankkonti i et andet land?
  5. Hvordan udfylder du en bankkonto?

Er der negative renter i Tyskland?

Renterne fortsætter himmelflugt – Tyskland rammer psykologisk milepæl. Det er slut med negative renterTysklands tiårige obligationer. For første gang siden maj 2019 – altså før coronakrisen brød ud – er Europas vigtigste rente tilbage over nul.

Kan en bank nægte at åbne en almindelig bankkonto?

  • Bankerne må ikke afvise din ansøgning om at åbne en almindelig bankkonto, blot fordi du ikke bor i det land, hvor banken hører hjemme. Denne ret gælder ikke andre kontotyper, f.eks. opsparingskonti. Hvornår må en bank nægte dig en almindelig konto?

Hvordan sikrer du din bankkonto i Euro?

  • EU's regler sikrer, at pengene på din bankkonto (opsparingskonto og/eller løbende konto) er beskyttet, hvis banken rammes af krise. Dine penge er beskyttet op til et loft på 100 000 euro eller det tilsvarende beløb i det pågældende lands valuta.

Kan du åbne en almindelig bankkonti i et andet land?

  • I visse EU-lande kan det ske, at du ikke kan åbne en almindelig konto, hvis du allerede har en lignende konto i en anden bank i samme land. Hvis du ønsker at åbne en almindelig bankkonti i et andet land end det, du bor i, kan visse EU-lande også bede dig bevise, at du har et reelt behov – f.eks. hvis du bor i ét land og arbejder i et andet.

Hvordan udfylder du en bankkonto?

  • Før du åbner en konto, skal banken give dig et dokument, der viser de vigtigste tjenester, kontoen tilbyder, og eventuelle gebyrer, som du kan komme til at betale for dem. Det kaldes et "gebyroplysningsdokument". Du kan bruge det til at sammenligne udgifterne til en konto i forskellige banker.