:

Hvad man kan bruge differentialregning til?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad man kan bruge differentialregning til?
  2. Hvordan differentialregning kan bruges til optimering?
  3. Hvordan finder man overfladearealet af en kasse?
  4. Hvad er differentiering i matematik?
  5. Hvad gør differentiering?
  6. Hvad betyder at optimere sig?
  7. Hvor mange måder kan 5 personer anbringes i en række?

Hvad man kan bruge differentialregning til?

Differentialregning er en vigtig disciplin indenfor analytisk matematik. Det går kort og godt ud på at bestemme hvor hurtigt funktioner vokser/aftager i et bestemt punkt. Med andre ord ønsker man at bestemme hældningen af tangenten i det enkelte punkt.

Hvordan differentialregning kan bruges til optimering?

En af de vigtigste anvendelser indenfor differentialregning er optimering. Det kunne f. eks. være en virksomhed, der ville maksimere sit overskud, eller en konservesfabrik, der ville minimere sit metalforbrug (overfladearealet af dåserne).

Hvordan finder man overfladearealet af en kasse?

Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Hvad er differentiering i matematik?

Hvis man ganger en konstant på ln(x) bliver det til konstanten delt med x (konstanten står i tælleren). Hvis vi ønsker at differentiere ln(x) delt med en konstant, så bliver det til ”én over konstanten ganget med x”.

Hvad gør differentiering?

At differentiere sig betyder at ''skille sig ud fra mængden'' og hjælper virksomhederne til at give kunderne noget unikt, forskelligt og adskilt fra andre produkter eller ydelser, som deres konkurrenter kan tilbyde på markedet.

Hvad betyder at optimere sig?

Optimere, (dannet af lat. optimus bedst), fastslå et optimum; udvikle bedst muligt.

Hvor mange måder kan 5 personer anbringes i en række?

Hvis man fx siger at der er 10 måder at udvælge 2 folketingskandidater ud af 5, så tillægger man ikke rækkefølgen betydning, men hvis man siger at de 5 kandidater kan opstilles på en liste på 120 måder, så har rækkefølgen eller ordningen betydning.