:

Hvad er et revisionsfirma?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er et revisionsfirma?
  2. Er det lovpligtigt at have en revisor?
  3. Hvem er underlagt lovpligtig revision?
  4. Hvor arbejder en revisor?
  5. Hvorfor være revisor?
  6. Hvem er de 5 største revisionsvirksomheder i Danmark?
  7. Hvor mange bliver statsautoriserede revisorer?

Hvad er et revisionsfirma?

Som navnet antyder, fungerer et revisionsfirma og dets tilhørende revisorer, som en instans, der gennemser, vurderer og godkender et økonomisk anliggende for en virksomhed. Revisoren står altså med andre ord som garant for, at virksomhedens regnskabsmæssige forhold overholder lovgivningen.

Er det lovpligtigt at have en revisor?

Virksomheden omsætter for mere end 8 millioner kr. årligt. Virksomheden har en balancesum på mere end 4 millioner kr. – balancesummen er summen af virksomhedens aktiver og passiver.

Hvem er underlagt lovpligtig revision?

Aktieselskaber og Anpartsselskaber samt visse andre virksomheder og institutioner er underlagt lovpligtig revision. Lovpligtig revision udføres af statsautoriserede revisorer eller registrerede revisorer. Inden for den offentlige sektor findes Rigsrevisionen, som er statens eget revisionsorgan.

Hvor arbejder en revisor?

Du kan specialisere dig inden for fx børsforhold, skat eller moms. Du kan også tage revisoreksamen til statsautoriseret revisor. Som revisor kan du fx arbejde med revision og rådgivning for private, iværksættere og større virksomheder. Revisorer kan også arbejde i det offentlige.

Hvorfor være revisor?

En revisor kan blive den vigtigste sparringspartner for dig i dit firma. Vedkommende kan give dig de skarpeste råd og den bedste vejledning, så du kan træffe de mest fornuftige beslutninger på firmaets vegne. Mens I har hver jeres kompetencer, vil den sunde drift af din virksomhed være jeres fælles interesseområde.

Hvem er de 5 største revisionsvirksomheder i Danmark?

De 20 største revisionsfirmaer i Danmark

NummerRevisionsfirmaOmsætning (x1000)
2EY Godkendt Revisionspartnerselskab1.952.000
3Lego Juris A/S1.495.000
4Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab1.034.794
5BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab1.021.968
10. sep. 2021

Hvor mange bliver statsautoriserede revisorer?

Pr. 1. januar 2018 var der 3.379 godkendte revisorer i Danmark. 1.905 af disse er statsautoriserede revisorer, svarende til 56%, og 1.474 er registrerede revisorer svarende til 44%.