:

Kan en lineær funktion være lodret?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan en lineær funktion være lodret?
 2. Hvordan laver man en lodret funktion?
 3. Hvordan finder man en forskrift for en funktion?
 4. Hvad er lineær funktion?
 5. Hvad er en vilkårlig skrå linje?
 6. Hvad er hældningskoefficienten for en ret linje?

Kan en lineær funktion være lodret?

Enhver ret linje, der ikke er lodret, er graf for en lineær funktion. 2. Grafen for en lineær funktion er en ret linje, der ikke er lodret.

Hvordan laver man en lodret funktion?

Graftegning af en lodret og vandret linje ud fra tekst

 1. Åbn menuen Handlinger, og markér Tekst.
 2. Klik i arbejdsområdet for at placere tekstfeltet.
 3. Indtast en ligning til en lodret linje, såsom x=4, eller en vandret linje, såsom y=‑2. Klik Enter for at fuldføre den.

Hvordan finder man en forskrift for en funktion?

 1. Hvis alle punkter på en graf ligger på en ret linje, siger vi, at funktionen er lineær. ...
 2. y=x+3.
 3. Hvis vi kommer forskellige tal ind på x's plads, får vi de tilsvarende y-værdier. ...
 4. Generelt kan vi sige, at en lineær funktion er en funktion, der har forskriften.
 5. y=ax+b.
 6. x og y er variable.

Hvad er lineær funktion?

 • Generelt om Lineær Funktion. En lineær funktion er en funktion, hvis graf er en ret linje, som har forskriften. Dette kaldes også linjens ligning. x x er den uafhængige variabel, og kan derfor være alle tal. x x og kaldes derfor for den afhængige variabel. Dette kan også skrives matematisk som.

Hvad er en vilkårlig skrå linje?

 • I forskriften for en vilkårlig skrå, ret linje indgår to konstanter og to variabler (den lod- og vandrette linje har kun én konstant hver). Den skrå linjes ligning er normalt defineret vha. variablerne x og y samt konstanterne a og b og dermed givet ved: y = a ⋅ x + b. {displaystyle y=acdot x+b}.

Hvad er hældningskoefficienten for en ret linje?

 • En lineær funktion har forskriften (Ligningen for en ret linje) Hvor a er hældningskoefficient, og b er der hvor den rette linje skærer y-aksen. Forskriften for den lineær funktion kan afbildes som en graf, og er en ret linje (deraf navnet ligningen for en ret linje). Hældningskoefficienten a er grafens hældning.